Vår bærekraftrapport

I vår bærekraftrapport beskriver vi hvordan vi jobber med miljø og sosiale spørsmål, personale, respekt for menneskerettigheter, mangfold samt vårt arbeid mot korrupsjon.

Siden 2008 publiserer vi hvert år en bærekraftrapport sammen med vår årsberetning, hvor vi beskriver vårt bærekraftarbeid i året som har gått.

I rapporten dokumenterer vi inngående hvordan vi jobber med bærekraft ut ifra alle aspekter. Presentasjonen av vår fremdrift svart på hvitt gjør det mulig for kunder og interessenter å evaluere vår virksomhet ut ifra et helhetsperspektiv.

Nedenfor kan du se og laste ned rapportene i pdf-format.

2022

Kappahl bærekraftrapport 2022 (på engelsk)

 

2021

Kappahl bærekraftrapport 2021 (på engelsk)

 

2019/2020

Kappahl bærekraftrapport 2019/2020 (på engelsk)

 

2018/2019

Kappahl Årsberetning 2018/2019

Utfyllende informasjon om bærekraft til årsberetning 2018/2019

 

2017/2018

Kappahl Års- og bærekraftrapport 2017/2018 - del 1

Kappahl Års- og bærekraftrapport 2017/2018 - del 2

 

2016/2017

Kappahl Års- og bærekraftrapport 2016/2017 - del 1

Kappahl Års- og bærekraftrapport 2016/2017 - del 2

 

2015/2016

Kappahl Års- og bærekraftrapport 2015/2016 - del 1

Kappahl Års- og bærekraftrapport 2015/2016 - del 2

 

2014/2015

Kappahl Års- og bærekraftrapport 2014/2015 - del 1

Kappahl Års- og bærekraftrapport 2014/2015 - del 2

 

2013/2014

Kappahl Års- og bærekraftrapport 2013/2014

 

2012/2013

Kappahl Bærekraftrapport 2012/2013

Kort sammendrag: Bærekraftmappe 2012/2013

 

2011/2012

Kappahl Bærekraftrapport 2011/2012

Kort sammendrag: Bærekraftmappe 2011/2012

 

2009/2010

Kappahl Bærekraftrapport 2009/2010

Kort sammendrag: Bærekraftmappe 2009/2010

 

2008

Kappahl Bærekraftrapport 2008