One Bag Habit – for et mer bærekraftig posekonsum

Færre poser som brukes mer – det er målet for One Bag Habit, som betyr at vi tar oss betalt for posene i våre butikker. Og i dag sier over 60 prosent av våre kunder nei til pose. Sammen har vi skapt en ny bærekraftig vane!

Alle poser, også de som er laget av papir eller resirkulert plast, er energikrevende å produsere, transportere og gjenvinne. En plastpose som havner i naturen kan forårsake skader på dyr både på land, i havet og i elver og ferskvann.

Siden One Bag Habit ble lansert i 2017 har antallet solgte poser minsket med flere millioner. Samtidig har vi donert overskuddet fra vårt salg av poser på totalt 8,2 millioner kroner (2017-2020) til organisasjoner som jobber for en mer bærekraftig utvikling. Det er det vi kaller en bærekraftig-win-win-situasjon som gjør forskjell både for mennesker og miljø!

 

 

Plastposen er tross alt det mest bærekraftige posealternativet

Papirposer gir ofte et bærekraftig inntrykk, men når Kappahl undersøkte hvilket posealternativ som er mest bærekraftig viste det seg at poser i resirkulert plast gir mindre klimapåvirkning enn papirposer. En livssyklusanalyse hvor vi sammenligner en pose i resirkulert plast med en i nyprodusert plast, en i resirkulert papir og en i nyprodusert papir viser hvordan posenes respektive klimaavtrykk ser ut:

 

Våre kunder kan levere inn sine brukte plastposer og annet plastavfall til resirkulering og på den måten sørge for at plasten ikke havner i naturen. Forutsatt att plastposene ikke kastes i naturen så er de foreløpig det beste miljøvalget.

 

 

Slik blir du en bærekraftig posebruker!

Bruk posene du allerede har! En pose kan og skal benyttes mange ganger for å gi så lite miljøpåvirkning som mulig. Når posen ikke lenger kan brukes må du sørge for at den havner på riktig sted i kretsløpet så den kan resirkuleres (det kan alle Kappahls poser og de aller fleste andre poser også). Bidrar du med det, så lover vi å sørge for at alle posene vi selger er best på markedet med hensyn til miljøpåvirkning, uansett materiale.

 

Overskuddet går til organisasjoner som jobber for bærekraftige løsninger

Overskuddet fra vårt salg av poser gjennom One Bag Habit går via Kappahl Responsible Actions uavkortet til følgende organisasjoner som jobber for å forhindre forsøpling av naturen i våre salgsland:

 

For et redusert forbruk av poser

One Bag Habit er et felles initiativ mellom Kappahl, Lindex og H&M. Målet er å redusere konsumet av poser og øke bevisstheten om posenes negative miljøpåvirkning. Over 20 ulike selskaper fra kles- og skobransjen deltar nå i One Bag Habit.

 

Som medlem i One Bag Habit forplikter selskapene seg til å:

  • Ta betalt for samtlige poser som tilbys til kundene uansett materiale og størrelse.
  • Informere kundene om posenes klimapåvirkning, fordelene med en et redusert poseforbruk og hvordan man som kunde kan bidra til et mer bærekraftig posekonsum.
  • Tilby poser som er laget av mer bærekraftige materialer og som kan resirkuleres.
  • Donere overskuddet fra salget av poser til organisasjoner som driver med bærekraftig utvikling innen miljø eller sosiale spørsmål.
  • Gi ut årlige rapporter om resultatet.