Inkludering og mangfold i Kappahl

I Kappahl ser vi på hverandres forskjeller som verdifulle bidrag til selskapets utvikling og kultur.

Vi er rundt 4000 medarbeidere i 10 land med ulik bakgrunn, alder, kompetanse og stil, og vi arbeider aktivt med å gi alle like muligheter.

Alle som jobber her skal ha de samme mulighetene, uavhengig av kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsnedsettelser, seksuell legning eller alder. Vi har nulltoleranse for alle former for diskriminering, trakassering eller mobbing.

Vi er her for å feire mangfoldet i hverdagen

Vårt formål – å feire mangfoldet i hverdagen – var et naturlig utgangspunkt da Per-Olof Ahl etablerte selskapet i 1960-årene. Han erkjente verdien av å skape en god selskapskultur og gjorde det ved hjelp av den enkle strategien å behandle kollegaene sine som venner og vise den samme respekten for alle. Dette er vår arv, og vi går inn for å hele tiden utvikle vår kultur basert på inkludering og likestilling for alle.

Slik jobber vi med inkludering og mangfold i dag

Gjennom verdiene våre Inclusive, Courageous og Joyful lar vi deg være deg selv. Kom slik du er til oss, Kappahl – et sted å høre til.

  • Inkludering er alles ansvar. Vi lærer opp alle kollegaer og har workshops om spørsmål knyttet til inkludering og mangfold.
  • Som sjef i Kappahl får du opplæring i hva det innebærer å være en inkluderende leder.
  • Vi tror på en kultur basert på kontinuerlig dialog og tilbakemelding.
  • Vi har tydelige mål for arbeidet vårt innen inkludering og mangfold.
  • Vi samarbeider med organisasjonen Mitt Liv, som er en ledende partner innen inkludering og mangfold på arbeidsmarkedet.

«Jeg jobber i Kappahl fordi jeg elsker mote. Mote kan gjenspeile personlighet, så jeg ønsket å være en del av denne bransjen – og jeg føler at jeg kan være meg selv i Kappahl», Kulsum, Merchandiser i Kappahl

Kontakt oss

Du må gjerne kontakte oss! Her finner du Kappahls kontaktinformasjon.