Våre samarbeid innen Responsible Actions

 Vi støtter organisasjoner som jobber for en renere natur, og flere organisasjoner som jobber for utsatte menneskers rettigheter i samfunnet og barns rett til å være nettopp barn, i Norge og i resten av verden.

Vår innsats for å bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling i samfunnet samler vi under navnet Kappahl Responsible Actions. Vi driver blant annet et opplæringssenter for kvinner i Bangladesh og jobber også aktivt for å fremme en mer bærekraftig bomullsdyrking.

Pengene som fordeles via Responsible Actions kommer fra ulike deler av Kappahls virksomhet, i mange av disse spiller våre kunders bidrag en avgjørende rolle. Et eksempel er at hver krone som samles inn gjennom One Bag Habit går til prosjekter innen bærekraftig utvikling i de land hvor vi har virksomhet. Våre kunders bidrag er også viktige i kampanjen Bra som jeg er.

Les mer om hvor mye som er samlet inn det siste året og hvordan pengene blir benyttet i vår bærekraftrapport.

 

DISSE ORGANISASJONENE STØTTER VI GJENNOM KAPPAHL RESPONSIBLE ACTIONS:

Bris – Barnas rettigheter i samfunnet (Sverige) er en politisk og religiøst uavhengig barneorganisasjon som lytter til, støtter og styrker barns og unges rettigheter i samfunnet. Organisasjonen gir barn og ungdom trygg, sikker, anonym og gratis tilgang til å sende e-post, chatte eller ringe og snakke med en rådgiver. De som ringer er ofte personer som er blitt utsatt for fysisk eller psykisk mishandling eller som av andre grunner trenger støtte og råd fra kunnskapsrike og empatiske voksne. Bris er den svenske barneorganisasjonen som Kappahl støtter gjennom kampanjen Bra som jag er.
Les mer om Bris her.

Kors på Halsen (Norge) tilsvarer den norske varianten av BRIS. Her kan barn og unge gratis og helt anonymt få støtte fra 200 frivillige og godt utdannede voksne om store og små problemer. Organisasjonen lytter, hjelper og gir håp som et komplement til støtten fra offentlige myndigheter. Kors på Halsen er den norske barneorganisasjonen som Kappahl støtter gjennom kampanjen Bra som jeg er.
Les mer om Kors på Halsen her.

Mannerheimförbundet (Finland) jobber for å fremme barn og barnefamiliers utvikling, øke respekten for barns rettigheter og synliggjøre barneperspektivet i det offentlige rom. Mannerheimförbundet er den finske barneorganisasjonen som Kappahl støtter gjennom kampanjen Bra som jeg er.
Les mer om Mannerheimförbundet her.

Empowering Children Foundation (Polen) er en stiftelse som ble grunnlagt i 1991. Virksomheten har som formål å støtte barn og barns rettigheter og omfatter blant annet nasjonale hjelpelinjer for barn og unge. Empowering Children Foundation er den polske barneorganisasjonen som Kappahl støtter gjennom kampanjen Bra som jeg er.
Les mer om Empowering Children Foundation her.

Håll Sverige Rent er en stiftelse som jobber for å redusere forsøplingen, øke resirkuleringen og fremme miljøvernansvaret både for enkeltindivider og organisasjoner, blant annet ved å utdanne barn og unge innen miljøvett. Håll Sverige Rent er den svenske miljøorganisasjonen som Kappahl støtter gjennom One Bag Habit.
Les mer om Håll Sverige Rent her.

Handelens Miljøfond jobber for å holde de finske havområdene, innsjøene, strendene og skjærgården rene. De fokuserer også på løsninger for å gjøre båtliv og havnevirksomheter mer miljøvennlige. Håll Skärgården Ren er den finske miljøorganisasjonen som Kappahl støtter gjennom One Bag Habit.
Les mer om Handelens Miljøfond her.

Håll Skärgården Ren jobber for å holde de finske havområdene, innsjøene, strendene og skjærgården rene. De fokuserer også på løsninger for å gjøre båtliv og havnevirksomheter mer miljøvennlige. Håll Skärgården Ren er den finske miljøorganisasjonen som Kappahl støtter gjennom One Bag Habit.
Les mer om Håll Skärgården Ren her.

Nasza Ziemia (Vår jord) fokuserer først og fremst på miljøopplæring og driver flere prosjekter som har som formål å øke bevisstheten om miljøvern og en bærekraftig utvikling. Nasza Ziemia er den polske miljøorganisasjonen som Kappahl støtter gjennom One Bag Habit.
Les mer om Nasza Ziemia her.

The Hunger Project er en ideell organisasjon som jobber for å eliminere sult og fattigdom. Med kvinner i fokus utdanner de mennesker og gir dem makt til selv å utvikle seg og redusere hungersnød. Målet er å hjelpe mennesker til å bli selvforsørgende og komme til et punkt i utviklingen hvor Hungerprosjektet ikke lenger er nødvendig.
Les mer om The Hunger Project her.  

TCM Bangladesh er en ikke-statlig organisasjon som støtter barn og kvinners rettigheter i Bangladesh. TCM driver den daglige virksomheten ved opplæringssenteret i Dhaka som Kappahl finansierer. På opplæringssenteret utdannes kvinner så de kan få jobb innen tekstilindustrien og dermed forsørge seg selv og sine familier. 
Les mer om TCM Bangladesh her.

Göteborgs Stadsmission hjelper mennesker i nød i Göteborgsområdet. Takket være omfattende innsats fra frivillige gjennomfører den ideelle organisasjonen mange ulike aktiviteter for å støtte og hjelpe mennesker som lever i sosial utrygghet.
Les mer om Göteborgs Stadsmission her.

Majblomman er en hjelpeorganisasjon som i mer enn 100 år har jobbet med ulike tiltak til beste for barn, blant annet ved å påvirke politikere til å tolke lovverket ut ifra barnas perspektiv. Barn som selger maiblomster får dessuten beholde en del av fortjenesten selv, noe som gjør dem mer selvstendige og styrker mestringsfølelsen.
Les mer om Majblomman her.

Erikshjälpen vil gjennom tiltak innen utdanning, helse og trygghet gi barn og unge rundt omkring i verden mulighet til å våge å drømme om fremtiden. Virksomheten har flere grener, bland annet second hand-butikker, prosjekthjelp og materiell bistand.
Les mer om Erikshjälpen her.

Tidningen Faktum ble grunnlagt i 2001 og er et magasin som selges av hjemløse. Selgerne tjener penger på å selge magasinet, og kan dermed også å ta ansvar for sitt eget liv, planlegge hverdagen, skape rutiner og etablere en sosial arena. Faktum har dessuten arrangert blant annet Faktumgalan og fotball-VM for hjemløse i Göteborg.
Les mer om Tidningen Faktum her.