Samarbeid gir langsiktige resultater

Samarbeid er nødvendig for at tekstilindustrien skal bli bærekraftig. For å finne ressurssmarte løsninger og fremme bedre arbeidsvilkår er det viktig at vi og våre bransjekollegaer jobber sammen..

Bedre arbeidsmiljø i fokus

Mye må å bli bedre i samfunnene hvor vi produserer våre klær. Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh er et av våre engasjementer hvor vi er med og jobber for å skape et sikrere arbeidsmiljø for millioner av tekstilarbeidere i landet. Siden oppstarten i 2013 har mer enn 1 500 fabrikker blitt inspisert og omfattende forbedringstiltak iverksettes kontinuerlig.

En annen viktig samarbeidspartner for oss er Ethical Trading Initiative (ETI), en allianse som forener selskaper, fagforbund og interesseorganisasjoner som jobber sammen for å forbedre arbeidsvilkårene for fabrikkarbeidere. Vi har vært medlemmer siden 2016 og ETIs prinsipper og målsetninger er inkludert i vårt bærekraftarbeid.

 

”Ved å være til stede på fabrikkene og jobbe langsiktig kan vi bidra til endringer som gjør en merkbar forskjell.”

 

Større transparens med felles verktøy

Vårt arbeid med Sustainable Apparel Coalition (SAC) bidrar også til en mer bærekraftig moteindustri. Organisasjonen SAC har en visjon om at moteindustrien ikke skal skade miljøet, men i stedet ha en positiv innvirkning på mennesker og samfunn. SAC har utformet en serie verktøy, Higg Index, som gjør det mulig å måle og evaluere bærekraftarbeidet til tekstilfabrikker og produkter, og dermed bidra til langsiktige bærekraftige forbedringer for fabrikkarbeidere, lokalsamfunn og miljø.

Vi håper og tror at SAC og Higg Index kommer til å skape en transformasjon innen moteindustrien. Som medlem av SAC går vi hos Kappahl over til å implementere verktøyet i våre arbeidsmetoder, noe som blant annet vil føre til harmoniserte leverandørkrav i forhold til våre bransjekollegaer, økt utveksling av data og større transparens.

Et av SACs mål er at plagg og sko en dag skal kunne ha en etikett hvor produktets bærekrafsnivå presenteres. Omtrent på samme måte som energimerkingen for hvitevarer. På den måten kan kunden gjøre bevisste valg og premiere moteselskaper som jobber på en bærekraftig måte.

 

 

Reduserte klimautslipp gjennom vårt initiativ

Jordens temperatur øker raskt – alt for raskt – og klimaendringene krever at vi alle agerer nå. Samtidig sliter vi i tekstilbransjen med det faktum at vi står for rundt 8 prosent av verdens klimautslipp. Majoriteten av utslippene er basert på fossil energi innen produksjon.

Dette er ikke et spørsmål som hvert enkelt selskap innen tekstilindustrien kan endre på. Samarbeid er nøkkelen for å oppnå den nødvendige og brede omstillingen til fornybar energi som kreves.

I 2018 lanserte vi derfor sammen med Peak Performance, H&M, Elco og Sustainable Fashion Academy Stica, Swedish Textile Initiative for Climate Action. Alle svenske tekstil- og moteorganisasjoner kan slutte seg til Stica, hvor hvert selskap påtar seg å redusere sine klimautslipp med minst 30 prosent frem til år 2030 og må være klimapositiv i god tid før år 2050. Stica skal være et såkalt ”action learning network”, hvor medlemmene samarbeider for å dele kunnskap og implementere løsninger som skaper bærekraftige endringer.

 

 

Opplæring sparer vann

I 2010 var vi med og grunnla Sweden Textile Water Initiative, STWI. Gjennom STWI utdanner og støtter vi våre leverandører i å redusere forbruket av vann, energi og kjemikalier i produksjonen. Vi er initiativtakere til prosjektet sammen med to andre moteselskaper, samt Sida og Stockholm International Water Institute. I dag er totalt rundt 30 svenske tekstilselskaper med i STWI.

Sweden Textile Water Inititive er aktive i Kina, India, Bangladesh, Tyrkia og Etiopia og har bidratt til at leverandørene som deltar har redusert sitt vannforbruk med 11,5 prosent per år. Det er mer enn 520 millioner liter vann og tilsvarer det daglige vannbehovet for mer enn 3,5 millioner mennesker.

Gjennom dette prosjektet utdanner og støtter vi leverandørene med enkle og kostnadseffektive metoder som er bra for miljøet og dessuten betaler seg raskt, også økonomisk. Vi tilpasser arbeidet etter leverandørenes kunnskap og muligheter. Enkle tiltak som å reparere ledninger som lekker kan være et bra første skritt. Deretter starter vi litt større prosjekter, som for eksempel å ta vare på vanndamp eller bytte ut dieselgeneratorer som er kostbare i drift. Siste skritt er mer generelt og handler om å støtte og utdanne leverandørene i det å tenke langsiktig og investere i ny teknikk som sparer betydelige mengder vann og energi på sikt.

Effekten av våre tiltak får også større spredning: fabrikksjefer og arbeidere som har lært seg mer om bærekraftige metoder kan implementere mange av løsningene både i hjemmet og i lokalsamfunnet.

”STWI har bidratt til at leverandørene har redusert sitt vannforbruk med 11,5 prosent per år.”

Her finner du informasjon om flere av våre ulike samarbeid innen bærekraft.