Kvinner og barn i fokus

Hos Kappahl jobber vi for å påvirke og skape en positiv utvikling i landene vi opererer i. Et av prosjektene vi er involvert i, er opplæringssenteret for kvinner i  Bangladesh.

Bangladesh er en av verdens største eksportører av ferdigproduserte plagg, såkalt RMG (ready-made garment). RMG-sektoren gir i dag arbeid til rundt 4.0 millioner mennesker, av disse er cirka 60% kvinner. Sektoren spiller en viktig rolle i arbeidet for å redusere fattigdom og øke kvinners selvstendighet, rettigheter og innflytelse i Bangladesh. Dette fungerer som en katalysator i arbeidet for å oppnå bærekraftige utviklingsmål.

Kappahl samarbeider tett med NGO-partner TCM Foundation som jobber for å fremme kvinners selvstendighet, redusere kjønnsbasert diskriminering, fattigdom og styrke menneskerettighetene i Bangladesh. Stiftelsen driver et opplæringssenter innen industrisøm for kvinner utenfor hovedstaden Dhaka. På senteret lærer fattige kvinner seg å sy, lese og skrive. I tillegg får de undervisning i rettigheter på arbeidsplassen og basiskunnskap om økonomi, finans, helse & hygiene, noe som gjør dem i stand til å bidra mer aktivt i samfunnet de lever i.

På opplæringssenteret får kvinnene gratis undervisning og økonomisk godtgjørelse under utdannelsen, samt tilbud om arbeid på eksportbaserte RMG-fabrikker når de blir uteksaminert. Tiden på senteret gir positive endringer i kvinnenes liv og bidrar også til å styrke deres økonomiske evner og muligheter. De blir ressurssterke og selvstendige, og kan delta i beslutningsprosesser i lokalsamfunnet. 

 

Mer enn 1000 kvinner er utdannet siden 2009

“De første årene var veldig krevende. Gratis utdannelse for kvinner, med fri lunsj og en liten lønn i tillegg? Det virket for godt til å være sant! Folk i lokalsamfunnet var svært skeptiske og det var ikke mange interesserte i begynnelsen”, forteller Shahanaz Begum, leder av Kappahls opplæringssenter i Bangladesh. “Men så skjedde det noe. De første kvinnene gjennomførte utdannelsen, fikk jobb og begynte å tjene penger. De ble levende bevis for de positive endringene som senteret kan bidra med. I dag er senteret svært populært, og vi har mange flere søkere til utdannelsen enn vi har plass til.”

Opplæringssenteret utenfor Dhaka har utdannet mer enn 1000 kvinner siden starten for 13 år siden. Kvinnene får lære seg å sy, lese og skrive. De får også undervisning i sine rettigheter på arbeidsplassen. De får økonomisk godtgjørelse i månedene de er her hos oss, og tilbud om jobb etter gjennomført utdannelse. Senteret drives av TCM Foundation og er 100 prosent finansiert av Kappahl.

”En vei ut av fattigdommen er utdannelse og arbeid. Derfor har vi etablert et opplæringssenter for kvinner.”