Renere produksjon

Vi hos Kappahl jobber aktivt i hele vår produksjonskjede for å finne mer bærekraftige måter å produsere klær på. Det er viktig for oss å minimere vår miljøpåvirkning og det jobber vi med på mange plan – både gjennom opplæring, aktive valg vi gjør i vårt daglige arbeid og alle samarbeid vi inngår for å forbedre og utvikle oss. Miljøaspektene er med i hver del av vårt arbeid, fra forhandlingsbordet med leverandører og hele veien hjem til deg som konsument.

Vi reduserer forbruket av kjemikalier

Det er viktig for oss at våre kunder, leverandører og medarbeidere skal føle seg trygge på våre produkter og hvordan de produseres. Når det gjelder kjemikaliebruk, er dette en viktig del av vår trygghetspolicy hvor vi stiller høye krav og benytter oss av alle forsiktighetsprinsipp. Det gjelder både for selve produksjonen og for de ferdige plaggene du kjøper i butikken.

 

Ansvarsfull bruk av kjemikalier

Det er viktig for oss at våre kunder, leverandører og ansatte har tillit til både hvordan stoffer og tråd produseres og innholdet i de ferdige plaggene.

Vi hos Kappahl har medarbeidere på plass i våre produksjonsland. De jobber for at alle leverandører skal følge våre høye krav, samt at de som syr klærne våre jobber i et kontrollert og sikkert miljø. Vi undersøker dessuten at ingen stoffer som kan ha negativ påvirkning på mennesker eller miljø finnes i plaggene du kjøper – vi gjennomfører kontroller og tar stikkprøver som analyseres i autoriserte uavhengige laboratorier for at vi skal være helt trygge på at kravene vi stiller oppfylles.  

 

Våre kjemikaliekrav følger:

 

Vi bruker IKKE følgende kjemikalier:

  • PFAS - de perfluorerte forbindelsene (PFAS) som en gang ble brukt som standard for å gi plagg en vannavvisende finish.
  • Biocider
  • Vi forbyr også bruk av ftalater, forbudte azofargestoffer og farlige flammehemmere. Vår liste over begrensede kjemikalier omfatter alle stoffer som er forbudt av Kappahl.  Kravene oppdateres fortløpende.

 

Klimaplan

Kappahl har utviklet en klimastrategi som er kommersielt levedyktig og forankret i vår vekstplan, og i tråd med Parisavtalen.

Vi forplikter oss til å redusere absolutte klimautslipp med 50 % innen 2030, sammenlignet med 2017

  • 80% reduksjon i kategori 1 og 2 klimautslipp
  • 49% reduksjon i kategori 3 klimautslipp

Et delmål i Kappahls klimaplan er å halvere utslippene per produkt innen 2026.

Vi forplikter oss til å nå vårt mål om netto null validert av Science Based Targets innen 2040.

 

Tiltak mot vann og biologisk mangfold

Konvensjonell bomullsdyrking er et av tekstilsektorens største risikoområder både når det gjelder påvirkning på vann og biologisk mangfold.  Kappahl har faset ut konvensjonell bomull og bruker 100 prosent økologisk bomull og/eller bomull fra Better Cotton Initiative.

Vi jobber for å øke bruken av Higg Index Facility Environmental Module for å overvåke vannbruk og andre miljøaspekter gjennom hele forsyningskjeden vår.

”Vi stiller strenge kjemikaliekrav og jobber alltid ut i fra et forsiktighetsperspektiv.”