Våre tiltak

En av fordelene med vår virksomhet er at den gir oss muligheter til å bidra til samfunnsutviklingen. I mange tilfeller sammen med våre bransjekollegaer, for vi vet at samarbeid er veien fremover.

I tillegg til våre egne initiativ støtter vi aktivt en rekke organisasjoner som jobber for en bærekraftig utvikling for tekstilindustrien og for de som jobber i den. Sammen er vi sterkere!

 

organisasjoner vi er aktive medlemmer av:

Ethical Trading Initiative (ETI) er en ledende allianse av selskaper, fagforeninger og ideelle organisasjoner som jobber for arbeideres rettigheter. Kappahl har vært medlem siden 2016. Vi følger ETIs retningslinjer og samarbeider innen alliansens nettverk for å løse utfordringer i produksjonskjeden i fellesskap, som for eksempel lønnsforhandlinger, samt retten til kollektive forhandlinger og rettigheter for arbeidsinnvandrere.
Les mer om Ethical Trading Initiative (ETI) her.

Textile Exchange er en global organisasjon som jobber for en mer bærekraftig tekstilindustri. Medlemmene er aktører innen tekstilbransjen som deler kunnskap og utveksler erfaringer om alt fra dyrking og materialer til kjemiske prosesser og sporbarhet, for å akselerere den bærekraftige utviklingen og begrense tekstilindustriens negative effekter på mennesker og miljø.
Les mer om Textile Exchange her.

Stica, Swedish Textile Initiative for Climate Action, ble lansert av Peak Performance, H&M, Sustainable Fashion Academy, Elco och Kappahl 2018. Alle svenske tekstil- og moteorganisasjoner kan bli med i Stica, ved å påta seg kravet om å redusere sine klimautslipp med minst 30 prosent innen år 2030 og jobbe for å være klimapositiv i god tid før år 2050. Stica skal være et såkalt ”action learning network”, hvor medlemmene samarbeider for å dele kunnskap og implementere løsninger som gir en bærekraftig endring. Hos Kappahl har vi utviklet et eget veikart for hvordan vi skal halvere klimautslippene i vår verdikjede innen år 2030. Du kan følge utviklingen i vår årlige bærekraftrapport.
Les mer om Stica her.

SAC, Sustainable Apparel Coalition, er en organisasjon som jobber for en bærekraftig moteindustri. SACs Higg Index er en serie verktøy som gjør det mulig å måle og evaluere bærekraftnivået for leverandører og produkter og bidra til langsiktige og bærekraftige forbedringer for fabrikkarbeidere, lokalsamfunn og miljøet. Med felles arbeidsmetoder og prosesser oppnår bransjen også den transparens som stadig flere konsumenter krever. Vi ble medlemmer av SAC i 2018.
Les mer om SAC her.

Better Cotton Initiative (BCI) er en ideell organisasjon som har utviklet den globale standarden for Better Cotton – en mer bærekraftig bomullsproduksjon. Kappahl er aktiv medlem siden 2011. BCI jobber ut ifra et helhetsperspektiv for bomullskjeden, helt fra bøndene til forhandlerne, og lærer blant annet bomullsdyrkerne til å bruke mindre vann og sprøytemidler i sin virksomhet.
Les mer om Better Cotton Initiative her.

Canopy jobber med varemerker over hele verden for å beskytte verdens skoger, artsrikdom og klima. Formålet er å skape bærekraftige forsyningskjeder for viskose og andre tekstilmaterialer fra skogene og fremme innovative løsninger på våre miljøutfordringer. Kappahl har vært medlemmer siden 2016 og jobber for å bruke 100% viskosefibre fra skoger som forvaltes bærekraftig.
Les mer om Canopy her.

Organic Cotton Accelerator (OCA) består av en samling aktører som fokuserer på å skape en velfungerende økologisk bomullssektor og som forbedrer situasjonen for alle – fra jordbrukere til konsumenter. Kappahl har vært en aktiv en del av nettverket siden 2016 og jobber med å tilpasse sine vilkår for å favorisere økologiske jordbrukere og organisasjoner som jobber dedikert med økologiske jordbruksprogrammer.
Les mer om Organic Cotton Accelerator her.

International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry er et prosjekt som ble etablert for å garantere et sikrere arbeidsmiljø for millioner av tekstilarbeidere i Bangladesh, og i fremtiden også i flere land. Kappahl har vært med på samarbeidet siden 2013 sammen med mer enn 200 internasjonale bransjekollegaer, fagforeninger og medarbeiderorganisasjoner. 
Les mer om International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry her.

The Chemical Group at RISE er et kunnskapsbyggende nettverk med retningslinjer for kjemiske restriksjoner og strategier. Eksperter formidler juridiske krav og annen vanskelig tilgjengelig informasjon på en enkel og lettforståelig måte, så den kan benyttes i selskapenes daglige arbeid med kjemiske stoffer. Medlemskapet gjør oss hos Kappahl bedre rustet til å kommunisere våre høye krav om håndtering av kjemikalier til våre underleverandører, samt å svare på spørsmål og krav fra både konsumenter og media.
Les mer om The Chemical Group at RISE her.

Agenda 2030 i Väst er et åpent samarbeidsforum for næringsliv, akademi, offentlig sektor og veldedige organisasjoner i Vest-Sverige som kan og vil bidra til gjennomføring av de globale målene. Les mer her.

 

Regelverk vi følger:

United Nations Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs)
Siden 2016 bygger Kappahl sitt bærekraftarbeid på FNs Agenda 2030 og deres 17 mål for bærekraftig utvikling. Målene er vedtatt av land over hele verden for å bekjempe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand til alle som en del av en ny bærekraftig utviklingsplan. Som et globalt selskap innen den private sektoren, jobber vi hos Kappahl for å bidra til at disse målene oppfylles.
Les mer her.

ILO – Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
Vår Sustainability Commitment (bærekraftsforpliktelse) er basert på ILOs deklarasjon om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplasser. Den handler om å fremme rettigheter, oppmuntre til gode arbeidsvilkår, forbedre sosial beskyttelse og styrke dialogen om arbeidsrelaterte spørsmål. Disse rettighetene er universelle og gjelder mennesker verden over – uavhengig av den økonomiske situasjonen i det aktuelle landet. Erklæringen legger vekt på at økonomisk tilvekst ikke er nok for å sikre likestilling og sosial utvikling. Kappahl forplikter seg til å respektere menneskerettigheter gjennom vår Human Rights Policy.

Les mer her.

Global Reporting Initiative (GRI)
GRI er en internasjonal organisasjon som hjelper selskaper, regjeringer og organisasjoner til å forstå og kommunisere deres påvirkning innen viktige bærekraftspørsmål, for eksempel klimaendringer og menneskerettigheter. Kappahl rapporterer årlig om bærekraft i henhold til GRIs ”standards core”.
Les mer her.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises
OECD OECD har retningslinjer for ansvarsfull forretningsskikk for multinasjonale selskaper. Kappahl følger disse retningslinjene og iverksetter tiltak for å finne og forebygge negative effekter vi som multinasjonalt selskap forårsaker gjennom våre aktiviteter og prosesser.
Les mer her.

Transparency Pledge er et samarbeid mellom en rekke store globale organisasjoner (Human Rights Watch, IndustryAll, Clean Clothes Campaign m.fl.) som jobber for å skape større transparens i motebransjens leverandørkjeder. Hos Kappahl har vi publisert våre leverandørlister på vår hjemmeside siden 2013 og jobber i tillegg til det med en rekke ulike løsninger for økt transparens. For å være åpne og tydelige med våre forpliktelser ble vi med i Transparency Pledge høsten 2019 og følger dermed deres krav til transparens koblet til leverandørkjeden.
Les mer om Transparency Pledge her.