Design for et langt liv

En av de absolutt viktigste tingene vi kan gjøre for å skape et bærekraftig motekonsum er at plaggene får et forlenget liv. Med smarte valg hele veien fra design til ferdig plagg skaper vi plagg som kan elskes og brukes lenge og dermed spare på jordens ressurser.

En av motebransjens store utfordringer er omstillingen til en sirkulær økonomi, som blant annet betyr at kretsløpet av materialer lukkes, at materialene som inngår i kretsløpet er skånsomme både for mennesker og miljø, samt at så lite avfall som mulig genereres.

På vårt hovedkontor i Mölndal jobber designere, innkjøpere og mønsterkonstruktører med å utvikle rundt 8.000 unike artikler hvert eneste år. Med en sirkulær motefremtid i sikte er målet for hvert eneste produkt at det skal ha så lav miljøpåvirkning som overhodet mulig.

 

 

Fem bærekraftkriterier fører arbeidet fremover

For å sikre at hvert steg i prosessen blir så bærekraftig som mulig benytter vi oss av vårt verktøy Sustainable Product Scorecard. Det tar utgangspunkt i fem kriterier som guider oss til å fatte bærekraftige beslutninger om hvert steg i designprosessen på veien mot et ferdig salgbart produkt.

  1. Materialvalg. Hvilke materialer vi velger å bruke spiller en viktig rolle sett ut ifra et bærekraftperspektiv. Ved å benytte for eksempel økologisk bomull, resirkulert polyester eller Tencel™ sparer vi store mengder vann, energi og kjemikalier sammenlignet med konvensjonelt produserte materialer.
  2. Sirkulær mote. Vil materialet og/eller detaljene i dette plagget kunne resirkuleres når det har nådd enden av sin livssyklus? Kan vi svare ja på det spørsmålet bidrar vi til et sirkulært motekonsum.
  3. Design og livslengde. Hvordan kan vi gi plagget så lang levetid som mulig? Det kan handle om å skape en klassisk design og om å benytte gode materialer som holder lenge. Men også om funksjoner som forsterkede knær eller det å skape plagg som har en bra annenhåndsverdi.
  4. Materialforbruk. Ved å tenke på hvordan vi designer, konstruerer og utformer mønstre kan vi minimere plaggenes materialforbruk og redusere mengden restavfall.
  5. Produksjonsteknikker. Prosesser som trykk, farging og ulike vasker kan være skikkelige miljøtyver. Her kan vi få til en betydelig reduksjon av forbruket av vann og kjemikalier ved å velge mer bærekraftige metoder.

Sustinable Product Scorecard og de fem kriteriene, gjør at vi kan bedømme produktenes bærekraftnivå. Men de fungerer også som en guide i vår produktutvikling og gjør at vi kan overvåke og måle effekten av vårt bærekraftarbeid helt ned på produktnivå.