Gode og trygge arbeidsforhold

Tett samarbeid fører til bedre arbeidsforhold. Våre klær produseres først og fremst i Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. Vi har ikke egne fabrikker, men jobber med nøye utvalgte leverandører, noe som gjør at et nært og godt samarbeid blir ekstra viktig. Derfor jobber et titalls Kappahl-medarbeidere aktivt på plass i våre produksjonsland for å sikre at våre krav etterleves når det kommer til miljø og arbeidsforhold.

Slik fordeler vår produksjon seg:

  • Bangladesh ca. 43 %
  • Kina ca. 30 %
  • Tyrkia ca. 5 %
  • India ca. 5 %
  • Sri Lanka ca. 2 %
  • Bulgaria ca. 0,5 %
  • Pakistan ca. 0,5 %
  • Romania ca. 0,5 %

Fotnote: Unntatt produksjon hos agenter og importører. (2022)

 

Vi stiller krav til våre leverandører

Vi er opptatt av at de som jobber ute hos våre leverandører skal ha gode arbeidsforhold, rimelig arbeidstid og en lønn som dekker mer enn basisbehovene. Men hvordan sørger vi for at dette følges opp? Det det er her vår Sustainability Commitment (bærekraftsforpliktelse) kommer in i bildet. Den er en viktig del av samarbeidet med våre leverandører og omfatter områder som forenings- og organisasjonsfrihet, lønn og arbeidstider samt sikkerhet på arbeidsplassen. Og ikke minst nulltoleranse for tvangsarbeid og barnearbeid. Dessuten forplikter leverandøren seg til å følge våre krav når det kommer til forretningsetikk og korrupsjon.

Vi utfører inspeksjoner hos hver enkelt leverandør og setter ekstra fokus på oppfølging gjennom besøk og kontroller for å drive frem forbedringer rundt arbeids- og ansettelsesvilkår. Hvis vi ser behov for forbedringer skal leverandøren opprette en tiltaksplan hvor det tydelig fremgår når disse skal være gjennomført.

Her er listen over våre nåværende leverandører.

 

Levelønn et komplekst tema

Levelønn er en av de største utfordringene i våre produksjonsland. Minstelønnen som hvert lands regjering definerer er ikke alltid samme sak som levelønn. Det vil si en lønn som gjør det mulig å tilgodese grunnleggende behov som mat, vann, bolig, pleie, utdannelse, klær, transport og barnepass. Forskjellen mellom minstelønn og levelønn kan ofte være stor.

 

 

Mange aktører påvirker

Selv om vi vet at lønnsnivåene faktisk øker i våre produksjonsland vet vi samtidig at utgangspunktet er lavt og at utviklingen går langsomt.

Hvorfor er det så vanskelig – er det ikke bare å øke lønningene?

Svaret er dessverre nei. Tekstilprodusentene er en av mange aktører som påvirker situasjonen. Og lønnsspørsmålet er også knyttet til sosiale utfordringer i produksjonslandene.

For eksempel i Bangladesh hvor lønnsspørsmålet er nært sammenkoblet med både sosial dialog og fagforeningsvirksomhet i landet. For å oppnå en langsiktig bærekraftig endring må regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstagere finne en felles prosess som bygger på samarbeid og kollektive forhandlinger. Da kan man fortsette å heve lønnsnivåene og til slutt oppnå levelønn.

Kappahls ansvar som kjøper av tjenester i respektive land, er å bidra til at denne utviklingen går fremover og akselereres. Det gjør vi delvis ved å velge leverandører som vi kan samarbeide med om dette spørsmålet, men også gjennom brede bransjesamarbeid. Spørsmålet om levelønn krever langsiktige tiltak og vedvarende beslutningspåvirkning.