Kappahls personvernerklæring

Publisert 17. februar 2020

Som et resultat av din kontakt med oss hos Kappahl, oppbevarer vi personopplysninger om deg. Vi har gjennomgått vår behandling av personopplysninger for å sikre at vi opptrer i overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR) som trådte i kraft 20. juli 2018. I Personvernerklæringen forteller vi deg hvordan vi bruker opplysningene om deg og hvordan vi sikrer dine opplysninger i tråd med GDPR. Du kan også lese om hvordan du kan få informasjon om opplysninger vi har om deg.

VI BESKYTTER DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Det er viktig for oss i Kappahl at du har tillit til oss, og det er vårt mål at du skal føle deg trygg når du kontakter oss og deler dine personopplysninger med oss.

Vi iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at de personopplysningene du deler med oss, alltid er beskyttet, og at behandlingen av personopplysningene alltid er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og våre interne retningslinjer og rutiner. Med denne personvernerklæringen håper vi å gi deg mer informasjon om de ulikene tiltakene vi iverksetter for å sikre din berettigede interesse i at personvernet ivaretas, avhengig av din relasjon til oss. Du kan lese mer om rettighetene dine nedenfor, og basert på din relasjon til Kappahl, kan du få vite mer om hvordan vi behandler nettopp dine opplysninger.

Generelt om håndteringen av personopplysninger hos Kappahl

Hva er personopplysninger og hva er behandling av personopplysninger?

All informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en fysisk person som er i live, regnes som personopplysninger. Bilder (foto) og lydopptak av enkeltpersoner som behandles av en datamaskin, kan også regnes som personopplysninger, selv om navn ikke oppgis. Krypterte data og ulike typer elektroniske identifikatorer, som for eksempel IP-numre, regnes som personopplysninger hvis de kan kobles til fysiske personer som er i live. Alle handlinger som utføres i tilknytning til personopplysninger, regnes som behandling av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding, endring, produksjon, lesing, bruk, fremlegging, spredning eller annen tilrettelegging for justering, samling, begrensning, sletting eller ødeleggelse av de nevnte opplysningene.

Hvor henter Kappahl personopplysningene fra?

Vi henter visse opplysninger fra informasjonstjenester som er allment tilgjengelige; vi kontrollerer f.eks. regelmessig personnummeret ditt opp mot offentlige registre  for å sikre at opplysningene om deg er riktige og oppdaterte. De opplysningene vi henter fra informasjonstjenester som er allment tilgjengelige, omfatter navn og kontaktopplysninger. Det hender også at vi innhenter informasjon om din kredittverdighet fra kredittvurderingsfirmaer, banker eller offentlige arkiver. Slik informasjon samles bare inn når loven tillater det.

Hvor behandler Kappahl personopplysningene?

Så sant det er mulig, behandler Kappahl personopplysningene dine innenfor EU og EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) ettersom personvernforordningen forutsetter at alle EUs medlemsland skal ha samme grad av vern av personopplysninger og privatliv. Ettersom det ikke finnes generelle regler som gir tilsvarende garantier for land untenfor EU og EØS,  kan en slik overføring av opplysninger bare skje i følgende tilfeller: Avgjørelse om tilstrekkelig nivå av vern; Egnet beskyttelse, f.eks. standard kontraktsklausuler eller bindende virksomhetsregler; Spesiell tillatelse fra Datatilsynet; Samtykke eller andre særskilt angitte situasjoner; Overføring i engangstilfeller.

Vil Kappahl dele mine opplysninger med tredjeparter?

Vi kan dele dine personopplysninger enten med en databehandler eller med foretak som er selvstendig behandlingsansvarlig. Vi deler bare dine personopplysninger med en databehandler hvis det er helt nødvendig, og det foreligger avtaler som nøye regulerer hvordan opplysningene kan behandles. Databehandlere er pålagt å garantere for sikkerheten til de personopplysningene de behandler, og forplikter seg blant annet til å overholde våre sikkerhetskrav samt restriksjoner og krav med hensyn til internasjonal overføring av personopplysninger. Våre databehandlere hjelper oss med tjenester innen betalingsløsninger, transport, markedsføring, kommunikasjon, rekruttering og IT.

Foretak som er selvstendig behandlingsansvarlig, kan også dele dine personopplysninger. I så  fall har vi ikke ansvaret for hvordan de behandler dine opplysninger. I stedet er det foretakets behandling av personopplysninger og deres personvernerklæring som gjelder. De selvstendige behandlingsansvarlige vi deler opplysningene dine med, er  offentlige organer (politi, skattemyndigheter osv.), selskaper som tilbyr generell godstransport, og selskaper som tilbyr betalingsløsninger.

Innsyn, retting og sletting av personopplysninger

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, og du har rett til å be om retting hvis informasjonen skulle vise seg å være mangelfull eller feil. Hvis du ønsker innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg, oftere enn en gang i året, tar vi oss betalt et lite adminsitrasjonsgebyr. I visse tilfeller kan du ha rett til å få personopplysningene slettet eller be om begrensing av behandlingen, for eksempel hvis du ikke har gitt ditt samtykke eller har trukket samtykket tilbake.

Trekke tilbake et samtykke

Hvis vi behandler personopplysninger om deg på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke med umiddelbar virkning.

Innvendinger mot berettiget interesse som behandlingsgrunnlag

Av personlige årsaker kan du protestere mot behandling av personopplysningene dine hvis behandlingsgrunnlaget er en berettiget interesse der det er gjort en interesseavveining hvor formålet med behandlingen veies opp mot den risiko dette innebærer for individets personvern. For å kunne behandle personopplysningene dine etter en slik innvending, må vi kunne bevise at vi har en interesse som går foran dine interesser, rettigheter og friheter.

Retten til dataportabilitet

Du har rett til å motta en kopi av de personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert format.  Til forskjell fra retten til innsyn i registrerte opplysninger, gjelder retten til dataportabilitet bare personopplysninger du har gitt oss, og som vi behandler basert på visse typer rettslig grunnlag, som f.eks. en avtale med deg

Informasjonskapsler (cookies)

En cookie er en liten tekstfil som lagres på PC-en, mobiltelefonen eller en annen enhet når du besøker et nettsted. Cookien gjør at nettstedsleverandører kan gjenkjenne enheten din neste gang du besøker nettstedet. 

I Kappahl benytter vi både økt-cookies (som utløper når du lukker nettleseren) og permanente cookies (som blir liggende på enheten din i en viss periode eller til du sletter dem). Kappahl bruker cookies for å gjøre siden vår og handleopplevelsen din bedre.

Kappahl samler inn cookies ved:

 • Lagring av informasjon om utleveringssted som den besøkende tidligere har valgt og som gir en enklere prosess neste gang kunden handler.
 • Lagring av informasjon om produkter som den besøkende tidligere har valgt, slik at produktsiden kan vise kategorien “Tidligere besøkt av deg“.
 • Lagring av informasjon om hvilke favoritter en besøkende har valgt, slik at produktene blir liggende under Favoritter (hjertet) ved neste besøk.
 • Lagring av informasjon om landet som den besøkende tidligere har valgt, slik at han eller hun slipper å velge land på nytt.
 • Lagring av den besøkendes medlemskortnummer for å sikre at kunder opptjener bonuspoeng neste gang de handler.
 • Lagring av filterinnstillinger som en besøkende har valgt på en kategoriside, slik at han eller hun ikke trenger å angi dette på nytt for hvert enkelt produktbesøk.
 • Lagring av besøk på Kappahls nettsted for markedsføringsformål. Lagring av cookies gjør at vår reklame kan vises for besøkende som er interessert i våre produkter, for eksempel på Google og Facebook samt andre partneres nettsteder, programmer og e-postmeldinger. Cookies gjør det mulig å vise annonser på bakgrunn av tidligere surfeatferd.
 • Lagring av bruker-ID i Google Analytics-verktøyet for å gjøre brukeropplevelsen bedre.

I mange nettlesere kan du håndtere innstilingene dine selv. Du kan stille inn nettleseren slik at den blokkerer cookies eller sletter bestemte cookies.

Vær oppmerksom på at dersom du velger å blokkere cookies, kan det medføre at Kappahls nettsted fungerer dårligere eller at visse deler av nettsteder ikke fungerer i det hele tatt.

 Vær oppmerksom på at innstillinger vedrørende cookies eller interessebasert reklame må endres på hver enkelt enhet (f.eks. PC, nettbrett osv.) og nettlesere (f.eks. Chrome, Explorer, Safari osv.)

Vern av personopplysninger i Kappahls system og håndteringen av personnumre

Kappahl har IT-systemer som er designet slik at konfidensialitet, personvern og tilgang til personopplysninger beskyttes, i tillegg til veletablerte rutiner for hvordan  personopplysninger behandles, og hvem som har tillatelse til å behandle dem. Det er bare autorisert medarbeidere som får tilgang til og kan behandle identifiserende personopplysninger hos Kappahl, og vi bruker bare disse opplysningene til de formål vi har gjort rede for i vår personvernklæring.

Personnumre behandles bare når det er berettiget for formålet, nødvendig for at vi skal kunne kontrollere identiteten din på en sikker måte, for å forhindre uautorisert tilgang til dine opplysninger eller av annen saklig grunn.

Endringer i personvernerklæringen

Kappahl har rett til å gjøre endringer i personvernerklæringen. Siste versjon av erklæringen er alltid tilgjengelig på Kappahls nettsted. Hvis endringer i personvernerklæringen er så avgjørende at de må gjøres for at vi skal kunne behandle personopplysningene dine, vil du få 30 dagers varsel om dette på Kappahls nettsted og via e-post (hvis du har valgt at du vil varsles via e-post). Eksempler på avgjørende endringer er en endring i angitte formål eller kategorier med personopplysninger.

 

KUNDER

Det er veldig viktig for oss hos Kappahl at du som kunde føler deg trygg når du handler hos oss, og at du forstår hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kundeopplevelsen, og vår behandling av dine personopplysninger inngår som en del av dette. Nedenfor har vi gitt nærmere detaljer som beskriver hva behandlingen av personopplysningene innebærer, og hva formålet er.   

Hvilke personopplysninger samler Kappahl inn, og hva er formålet med innsamlingen med hensyn til deg som kunde?

Vi er glad for at du vil handle hos oss! Avhengig av hvordan du handler hos oss eller hvilken type handel du gjør, vil vi måtte behandle dine personopplysninger ved betaling og for å kunne levere varer og yte kundeservice. Vi behandler bare de personopplysningene som er nødvendig for at vi skal kunne gi deg som kunde best mulig service. Her kan du lese mer om hvilke opplysninger vi behandler og hvorfor.  

Formål: For å behandle kjøpet/bestillingen.

     Behandling:

 • Behandle ditt kjøp / din bestilling av varer.
 • (e-handel/APP; også håndtering av valg av utleveringssted, varsling og kontaktinformasjon for de bestilte varene).
 • Kontrollere at adressen din er riktig ved hjelp av en ekstern samarbeidspartner.
 • Administrere oppgaver i forbindelse med retur og reklamasjon.

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, mobiltelefonnummer)
 • Medlemsnummer (bare medlemmer)
 • Betalingsinformasjon
 • Kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyråer
 • Betalingshistorikk
 • Bestillings- og leveringsinformasjon (f.eks. artikler, antall, pris, rabatt, valg av utleveringssted, bestillingsnummer, pakke-ID)

     Når kjøpet gjøres i fysiske butikker, lagres det ingen personopplysninger, med mindre du selv velger å bruke medlemsskapet ditt, f.eks. hvis du benytter deg av tilbud eller registrerer kjøpet for å få bonuspoeng.

     Personnummer (Sverige), fødselsdato (Norge, Finland, Polen): Kappahl lagrer ikke disse for kjøp, men det kan hende du blir bedt om å oppgi dem ved betaling av faktura gjennom Kappahls betalingsleverandører.

     Rettslig grunnlag: Gjennomføring av kjøpsavtale.

Formål: For å kunne behandle din kundeservicehenvendelse.

     Behandling:

 • Kommunisere og svare på henvendelser som kommer inn via telefon eller digitale kanaler (herunder sosiale medier).
 • Sørge for at din identitet er sikker.
 • Håndtere og undersøke kundeservicehenvendelser (f.eks. medlemsskap i Kappahl Club, e-handelbestillinger).

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, mobiltelefonnummer)
 • Personnummer (Sverige), fødselsdato (Norge, Finland, Polen)
 • Kundekorrespondanse (f.eks. e-post, telefonsamtaler)
 • Bestillings- og leveringsinformasjon (f.eks. artikler, antall, pris, rabatt, valg av utleveringssted, bestillingsnummer, pakke-ID)
 • Medlemsinformasjon for Kappahl Club (herunder personlige innstillinger)
 • Teknisk informasjon om utstyret ditt for kundeservicetjenester.

     Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. (Vi må behandle opplysningene for at vi skal kunne ivareta din og vår interesse i å håndtere kundeservicehenvendelser.)

     Formål: For å kunne gi deg aktuell informasjon og inspirasjon.

     Behandling:

 • Admininstrere ditt ønske om å motta informasjon og inspirasjon gjennom nyhetsbrev (ikke tilknyttet medlemskap i Kappahl Club).
 • Administrere ditt ønske om å motta pressemeldinger fra Kappahl.

     Kategorier av personopplysninger:

 • E-postadresse

     Rettslig grunnlag: Berettiget interesse og samtykke. (Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille din interesse for å motta relevant informasjon fra Kappahl, og det rettslige grunnlaget for behandlingen er derfor berettiget interesse. Rettslig grunnlag for overføring av elektronisk direktereklame er samtykke).

Formål: For å gjennomføre og organisere konkurranser og arrangementer.

     Behandling:

 • Kommunikasjon med deltaker i en konkurranse.
 • Kommunikasjon med deltaker før og etter et arrangement (f.eks. registrering, bekreftelse, spørsmål og evaluering).
 • Håndtere kontroll av identitet og alder.
 • Utnevne vinnere og dele ut premier.

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Personnummer eller alder
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, mobiltelefonnummer)
 • Opplysninger som gis ved påmelding til konkurranse
 • Opplysninger som gis ved evaluering av arrangementet  

     Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. (Vi må behandle opplysningene for å ivareta din og vår interesse i å gjennomføre og organisere konkurranser og arrangementer.)

Formål: For å behandle bestilling av tjenester (f.eks. personlig shopping).

     Behandling:

 • Administrere reservasjoner, endringer i bestillinger og avbestillinger.
 • Kommunikasjon i forbindelse med bestilling (f.eks. sende bekreftelse, påminnelser)

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (e-postadresse, mobiltelefonnummer)
 • Enhver mulig informasjon du velger å gi oss

     Rettslig grunnlag: Gjennomføring av tjenesteavtaler (vi må behandle opplysningene for å ivareta din og vår interesse i å fullføre oppdraget.)

Formål: For å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer for alle kundene våre.

     Behandling:

Utføre allmenne analyser i en sammenfattet og organisert form, dvs. ikke på et individuelt nivå for å kunne:

 • For å kunne gjøre tjenestene mer brukervennlige, f.eks. endre brukergrensesnittet for å forenkle informasjonsflyten eller for å utheve funksjoner som ofte brukes i våre digitale medier.
 • Analyser for å finne ut hvilke betalingsløsninger som bør tilbys kundene.
 • For å få et grunnlag for å kunne forbedre flyten av varer og logistikk, f.eks. ved å kunne forutse kjøp, forsyninger og leveranser.
 • For å få et grunnlag for å kunne utvikle og forbedre selskapets utvalg av produkter.
 • For å få et grunnlag for å kunne utvikle og forbedre ressursenes nyttegrad fra et miljømessig og bærekraftmessig ståsted, f.eks. ved å efffektivisere kjøp og planlegging av leveranser.
 • For å få et grunnlag for å kunne planlegge oppstart av butikker og lagre.
 • For å gi kundene anledning til å påvirke utvalget av produkter vi tilbyr.
 • For å få et grunnlag for å kunne forbedre IT-systemer for å øke den allmenne sikkerheten for våre besøkende/kunder.
 • Utføre tester av gjeldende system samt av system under utvikling

     Kategorier av personopplysninger:

 • Alder
 • Bosted
 • Din korrespondanse og tilbakemelding på selskapets tjenester og produkter
 • Tekniske data for enheter som brukes av kunden, og innstillinger, f.eks. språkinnstillinger
 • IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform.
 • Informasjon om hvordan du har samhandlet med oss (f.eks. hvordan du bruker tjenestene, innloggingsmuligheter, når, hvor)
 • Kjøp-og brukergenerert data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk og svar fra undersøkelser)
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Medlemsnummer

     Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. (Behandlingen av opplysningene for å ivareta din og vår interesse av å utvikle og forbedre tjenester, produkter, tilgjengelighet osv.)

Formål: For å markedsføre våre produkter og tjenester.

     Behandling:

 • Vise relevante produktanbefalinger, komme med forslag, minne deg om digitale handlekurver du har glemt eller ikke fullført, for å forenkle fremtidige kjøp eller lignende handlinger.
 • Sende direkte markedsføring via e-post, SMS, sosiale medier (som f.eks. Facebook og Google) eller andre lignende elektroniske kommunikasjonskanaler, samt via post, herunder tilbud fra samarbeidspartnere til eksisterende kunder utenom et lojalitetsprogram.
 • Kontakt via telefon for å tilby tjenesten Personal Shopping
 • For å forstå hvilken type markedsføring eller direkte markedsføring vi bør benytte, utfører vi analyser, blant annet om:
 • Hvordan nettsteder og andre digitale medier brukes
 • Kjøpshistorikk
 • Informasjon om alder og geografi
 • Resultat av henvendelser

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, mobiltelefonnummer)
 • Medlemsinformasjon
 • Alder
 • Kjønn
 • Kjøpshistorikk
 • Kundesegment
 • Fødselsdato
 • Cookie-data
 • Personlige valg som er angitt for kommunikasjon

      Rettslig grunnlag: For deg som er medlem i Kappahl Club – Gjennomføring av avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. (Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Hvis denne informasjonen ikke gis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser og du vil bli avslått medlemskap.).

interesse av at aktuelle produkter og tjenester markedsføres og det rettslige grunnlaget for behandlingen er dermed berettiget interesse. Rettslig grunnlag for utsendelse av elektonisk direktereklame og behandling av cookie-data er samtykke).

Hvilke personopplysninger samler Kappahl inn, og hva er formålet for deg som medlem i Kappahls kundeklubb?

Når du er medlem av kundeklubben Kappahl Club, er det vårt mål å gi deg en best mulig kundeopplevelse, relevante tilbud, bonuspoeng på alle kjøp og mye mer. For å greie dette, må vi behandle dine personopplysninger. Les mer her om hvordan vi behandler opplysningene dine og hvorfor.

Formål: For å behandle og administrere din kundekonto.

     Behandling: Personopplysninger behandles for å opprette dine/medlemmets personlige sider og administrere kontoen for å:

 • Gi deg mulighet til å logge inn på “Mine sider” (f.eks. via Kappahl.com eller APP).
 • Sørge for at din identitet og alder er sikker.
 • Sørge for at informasjonen til enhver tid er riktig og oppdatert (f.eks. for utsendelse av bonussjekker, personlige tilbud).
 • Gi oss mulighet til å følge din kjøpshistorikk
 • Administrere dine personlige innstillinger (f.eks. valg av kommunikasjonsform)
 • Det utføres analyser som gjør det mulig å utvikle funksjoner som bedrer din opplevelse.

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, mobiltelefonnummer)
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Medlemsinformasjon (f.eks. datoen da du registrerte deg som medlem, medlemsstatus)
 • Kjøpshistorikk
 • Informasjon om adresse eller moblitelefonnummer fra eksterne kilder (f.eks. SPAR, Bisnode)
 • Innstillinger for personlige valg i din profil
 • Tekniske data om datamaskiner, mobiltelefoner og andre enheter som brukes av medlemmet, og innstillingene på disse, f.eks. språkinnstilling.

     Rettslig grunnlag: Gjennomføring av avtale om medlemskap i lojalitetsprogrammet. (Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Hvis denne informasjonen ikke gis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser og du vil bli avslått medlemskap.)

Formål: For å behandle dine bonuspoeng.

     Behandling:

 • Registrere og beregne dine bonuspoeng basert på f.eks. kjøp eller personlige tilbud.
 • Administrasjon og kommunikasjon i forbindelse med din bonusopptjening.
 • Håndtere bonussjekker via de kommunikasjonsmetoder som tilbys (f.eks. SMS, App)
 • Etterspørre/minne om bonussjekker via SMS

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, mobiltelefonnummer)
 • Fødselsdato
 • Medlemsinformasjon
 • Kjøpshistorikk

     Rettslig grunnlag: Gjennomføring av avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. (Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet.)

Formål: For å kunne tilby deg medlemsfordeler og kampanjetilbud.

     Behandling:

 • For å kunne tilby deg medlemsfordeler, generelle og personlige tilbud, inspirasjon, invitasjoner til arrangementer/klubbdager eller annen direkte markedsføring.
 • Utføre analyser av data som vi samler inn for samme formål, f.eks. ser vi på kjøpshistorikken din, hvordan du bruker hjemmesiden vår og andre digitale medier, alder, hvor du bor, personlige valg du har angitt (f.eks. kommunikasjonsmetoder), og resultatet av kundetilfredshetsundersøkelser eller andre markedsundersøkelser.
 • Basert på analyser kan medlemmene våre deles inn i ulike kundergrupper (kundesegmenter). Andre medlemmer kan derfor motta andre fordeler og tilbud. For å kunne tilby personlige tilbud og kommunikasjon utføres det analyser på et individuelt nivå.

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, mobiltelefonnummer)
 • Medlemsinformasjon (f.eks. fødselsdato, kjønn)
 • Kjøpshistorikk
 • Kundesegment
 • Brukergenerert informasjon, f.eks. besøks- og klikkhistorikk, basert på bruk av våre nettsider og andre tjenester i digitale medier.  
 • Valg kunden har angitt med hensyn til produkter og tjenester.
 • Tekniske opplysninger om datamaskiner, mobiltelefoner og andre enheter som brukes av medlemmet, og innstillingene på disse, f.eks. språkinnstilling.
 • Stedsinformasjon fra medlemmers mobilenheter, f.eks. mobiltelefon eller nettbrett

     Rettslig grunnlag: Gjennomføring av avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. (Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet.)

Formål: For å gi deg som medlem en personlig tilrettelagt handleopplevelse.

     Behandling:

 • Gi deg som medlem personlig tilpasset innhold.
 • Be deg fortelle oss hvordan vi kan forbedre tjenesten vår gjennom ulike typer kundeforespørsler.
 • Forenkle din bruk av våre tjenester (f.eks. minne deg om digitale handlekurver du har glemt bort).
 • Utføre analyser av opplysninger vi samler inn for å gi deg en personlig tilrettelagt opplevelse når du bruker våre tjenester.  

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, mobiltelefonnummer)
 • Medlemsinformasjon
 • Alder
 • Kjønn
 • Kjøpshistorikk
 • Kundesegment
 • Fødselsdato
 • Personlige valg som er angitt for kommunikasjon

     Rettslig grunnlag: For medlemmer i Kappahl Club – Gjennomføring av avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet.  

Finnes det andre situasjoner der Kappahl kan innhente personopplysninger om deg som kunde?

Kappahl behandler dine personopplysninger bare når det er nødvendig. Kappahl må behandle dine opplysninger for å oppfylle alle forpliktelser som er pålagt oss, og for å bekjempe straffbare handlinger og annen misbruk. Du kan lese mer om når og hvorfor nedenfor. 

Formål: For å oppfylle selskapets rettslige forpliktelser.

     Behandling:

 • For å oppfylle rettslige forpliktelser som følger av lov, dommer eller offentlige vedtak. Slike krav kan for eksempel være krav i forbindelse med produktansvar og produktsikkerhet, som å utarbeide meddelelser og informasjon til allmennheten og kunder om produktmeldinger og tilbakekalling av produkter, f.eks. ved en mangel eller ved helsefarer, eller i den grad det er påkrevd i regnskapslovgivning eller hvitevaskingslov og kan føres tilbake til ett enkelt individ.

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, mobiltelefonnummer)
 • Din korrespondanse
 • Informasjon om kjøpstidspunkt, kjøpssted, feil/reklamasjoner på et produkt
 • Fødselsdato
 • Kjøpshistorikk
 • Medlemsinformasjon (kun medlemmer)

     Rettslig grunnlag: Rettslige forpliktelser

Formål: For å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og undersøke straffbar aktivitet som er rettet mot selskapet.

     Behandling:

 • Undersøke eller forhindre svindel eller andre lovbrudd ved f.eks. hendelsesrapportering i butikker.
 • Forhindre utsendelse av søppelpost, nettfiske (phishing), trakassering, forsøk på ulovlig pålogging på brukerkontoer eller andre handlinger som er forbudt etter selskapets vilkår for bruk.  
 • Forsvare og forbedre selskapets IT-miljø mot angrep og inntregning.

     Kategorier av personopplysninger:

 • Kjøpsopplysninger og brukergenererte opplysninger (f.eks. klikk og søkehistorikk)
 • Videoopptak fra sikkerhetskameraer.
 • Data om enheter som kunder bruker, og innstillinger på disse, f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform.
 • Analyser av hvordan kunder bruker selskapets digitale tjenester.

     Rettslig grunnlag: Oppfylle rettslige forpliktelser, eller alternativt berettiget interesse. (Vi må behandle opplysninger slik at vi kan ivareta vår berettigede interesse i å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge eller undersøke brudd som retter seg mot selskapet.)

Hvor lenge lagres personopplysningene mine?

Hos Kappahl må vi lagre noen av personopplysningene dine for å kunne oppfylle avtaleforpliktelser og overholde rettslige krav vi er pålagt  (regnskapsføring osv.), men også for å kunne (for eksempel) behandle reklamasjoner. Dine personopplysninger vil bare lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle de nevnte formålene. Etter dette slettes alle personopplysninger, i samsvar med Kappahls rutiner for datasletting. Personopplysninger I form av kjøpshistorikk, som behandles innenfor rammene av medlemskap i Kappahl Club, lagres aldri lenger enn 36 måneder.

Innvendinger mot behandling av personopplysninger når formålet er direkte markedsføring

Som kunde har du rett til å velge ikke å motta direkte markedsføring. Du kan gi beskjed til vår kundeserviceavdeling eller kontakte oss via vårt nettsted / vår app hvis du ikke vil at vi skal behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine, ønsker innsyn i opplysninger som er registrert om deg (tilgjengelig gratis én gang i året), ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, har innvendinger mot behandling når formålet er direkte markedsføring osv., må du gjerne kontakte oss. Vi tar disse spørsmålene svært alvorlig, så ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål.

NO/ Kappahl AS, Storgata 37-39, 1607 Fredrikstad, Norge er den enheten som har ansvaret for behandlingen av de personopplysningene vi har om deg, Du når oss på Kappahls Medlemsservice: info@Kappahl.com eller 800 12533. For å melde deg av SMS-varsling må du sende ”kastop” til 27272.

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler og bruker personopplysningene dine på, og/eller svarene vi har gitt deg, har du rett til å sende en klage til Datatilsynet, som er gjeldende kontrollmyndighet når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine.

 

REKRUTTERING

Når du søker på en stilling her hos Kappahl, må vi behandle dine personopplysninger. Når du informerer oss om at du er interessert, og sender oss din søknad, gir du oss tillatelse til å behandle dine opplysninger og lagre dem til ansettelsesprosessen er over eller i en rimelig periode etter dette.

Hvilke personopplysninger samler Kappahl inn, og hva er formålet for deg som deltar i ansettelsesprosessen?

Formål: For at vi skal kunne administrere ansettelsesprosessen.

     Behandling:

 • Registrere søkere
 • Motta og behandle CV og følgebrev
 • Foreta et utvalg blant kandidatene
 • Fullføre ansettelsesprosessen

     Kategorier av personopplysninger:

 • Fornavn og etternavn
 • E-postadresse
 • Mobiltelefonnummer
 • CV
 • Følgebrev

     Rettslig grunnlag: Samtykke til å behandle personopplysninger.

Hvor lenge lagres mine personopplysninger?

Informasjonen lagres til prosessen er over, eller i en rimelig periode etter dette.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine, ønsker innsyn i opplysninger som er registrert om deg, ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, har innvendinger mot behandling når formålet er direkte markedsføring osv., må du gjerne kontakte oss. Vi tar disse spørsmålene svært alvorlig, så du må ikke nøle med å kontakte oss hvis du har spørsmål.

NO/ Kappahl AS, Storgata 37-39, 1607 Fredrikstad, Norge er den enheten som har ansvaret for behandlingen av de personopplysningene vi har om deg, Du når oss på Kappahls Medlemsservice: info@Kappahl.com eller 800 12533.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler og bruker personopplysningene dine på, og/eller svarene vi har gitt deg, har du rett til å sende en klage til Datatilsynet, som er gjeldende kontrollmyndighet når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine.

 

ANNET

Når du tar kontakt med Kappahl gjennom en av kanalene, enten det er for ulike typer forretningsaktivitet eller av andre grunner, har du de samme rettighetene som alle andre. Når Kappahl behandler personopplysninger, registrerer vi bare personopplysninger som er nødvendig for berettigede formål i hvert enkelt tilfelle, og i samsvar med gjeldende lovgivning.

Hvilke personopplysninger samler Kappahl inn og til hvilket formål for deg som har en annen type forretnings- eller interesseforhold?

Medlemmene våre har mulighet for å invitere en person til Kappahl Club gjennom «tips en venn»-funksjonen. Personen må informeres av den som er medlem om at dennes personopplysninger deles med Kappahl. Personopplysningene brukes for å skape en midlertidig kontakt i den hensikt å sende en invitasjon via e-post for registrering av medlemskap. Invitasjonen er gyldig i to dager. Dersom mottageren ikke aksepterer invitasjonen etter to dager, vil personopplysningene som ble samlet inn for å skape den midlertidige kontakten slettes. Hvis personen aksepterer invitasjonen, behandles personopplysninger videre under kategorien Kunde.

Formål: Verve nye medlemmer gjennom «tips en venn»-funksjonen

     Behandlinger:

 • Send en e-post med invitasjon til registrering av medlemskap i Kappahl Club
 • Send en påminnelse om registrering av medlemskap

     Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • E-post
 • Mobilnummer

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. (Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne sende invitasjon til registrering av medlemskap).

Rettigheter – hvor lenge lagres personopplysningene mine?

Behandling finner sted i samsvar med gjeldende lovgivning som bestemmer at personopplysninger ikke skal oppbevare i lengre tid enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen av de nevnte opplysningene. 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine, ønsker innsyn i opplysninger som er registrert om deg, ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, har innvendinger mot behandling når formålet er direkte markedsføring osv., må du gjerne kontakte oss. Vi tar disse spørsmålene svært alvorlig, så du må ikke nøle med å kontakte oss hvis du har spørsmål.

NO/ Kappahl AS, Storgata 37-39, 1607 Fredrikstad, Norge er den enheten som har ansvaret for behandlingen av de personopplysningene vi har om deg, Du når oss på +46 31 7715500.

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler og bruker personopplysningene dine på, og/eller svarene vi har gitt deg, har du rett til å sende en klage til Datatilsynet, som er gjeldende kontrollmyndighet når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine.