Bærekraft for oss

Vårt bærekraftarbeid omfatter hele vår virksomhet. Vårt mål er at alt vi gjør, skal vi gjøre på en bærekraftig måte.

Vi har et bærekraftløfte: å tilby bærekraftig mote som føles riktig, for deg og for verden rundt oss. Det er ikke noe nytt. Å ta ansvar har vært et viktig aspekt for oss helt siden starten av Kappahl i 1953. Vår første økologiske kolleksjon kom allerede i 1993, og vi var den første motekjeden i verden som ble sertifisert innen bærekraft. Vår andel bærekraftmerkede plagg øker hele tiden og i dag jobber vi med bærekraft i alle deler av vår virksomhet.

 

 

Bærekraft for oss

Vii vil ta ansvar både for din garderobe og verden rundt oss. Ansvarsfull mote har fokus på deg som bruker klærne, men også på hele verdikjeden fra produksjon til resirkulering. For oss henger alt dette sammen 100 prosent. Våre klær skal gi en god følelse og bli dine favoritter i garderoben. Men de skal også føles riktige fordi du kan være sikker på at de er produsert med omsorg – uten å fire en tomme på verken kvalitet eller design. Det er et viktig arbeid, og sammen gjør vi en forskjell! Vi tar ansvar for at vårt sortiment er så bærekraftig som mulig. Og du kan bidra ved å ta godt vare på klærne dine og levere dem videre når tiden er inne til det.

Vår bærekraftstrategi

Bærekraftig mote betyr en enorm omstilling for hele moteindustrien, og kommer til å kreve oppdaterte forretningsmodeller og endrede målsetninger på veien mot suksess. Hvordan kommer vi dit? Gjennom en god strategi for bærekraft som er forankret i hele vår virksomhet og hvor alle medarbeidere bidrar til arbeidet.

Vår strategi baserer seg både på vår lange erfaring og dyptgående kunnskap om mote, dens påvirkning på mennesker og miljø, og på aktuell forskning, som kunnskapen om de planetære grensene og FNs Agenda 2030.

Vår bærekraftisstrategi er en del av Kappahls overliggende strategi og forretningsplan. Den fokuserer på fire hovedområder og omfatter en rekke tiltak og milepæler.

1. Designe mote for en bærekraftig garderobe

Tiltak:

 • a. Designe bærekraftige produkter og kolleksjoner
 • b. Gjennomføre omstillingen til mer bærekraftige produksjonsprosesser
 • c. Gjennomføre omstillingen til mer bærekraftige materialer
 • d. Designe for sirkulær økonomi


Noen av våre mål:

 • 100% sertifisert bomull innen 2020.√
 • 100% sertifiserte og/eller sporbare materialer i denim innen 2020.√
 • 25% av våre syntetiske fibre skal komme fra resirkulerte kilder innen 2022.
 • 100% sertifiserte og/eller sporbare materialer innen 2025.
 • 50% av våre produkter skal være resirkuleringsbare innen 2025.
 • 100% mer bærekraftige produksjonsprosesser innen 2030.

 

2. Jobbe for en bærekraftig produksjonskjede

Tiltak:

 • a. Jobbe med ansvarlige partnere og leverandører
 • b. Bygge en bærekraftig logistikkjede
 • c. Støtte samfunn som blir berørt av vår virksomhet


Noen av våre mål:

 • Alle fabrikker som produserer våre plagg skal være godkjent ut ifra sosiale vilkår.
 • Minst 50% av våre plagg skal produseres ved fabrikker som rapporterer i henhold til Higg Index 2022.
 • 50% reduksjon i utslipp av klimagasser innen år 2030.
 • Ingen produkter skal brennes, men i stedet gjenbrukes eller resirkuleres under forutsetning av at de er trygge å bruke.
 • Alle kvinner ved vårt opplæringssenter i Dhaka, Bangladesh, skal få jobb etter avsluttet utdannelse.

 

 

3. Utvikle bærekraftige butikker og en bærekraftig organisasjon

Tiltak:

 • a. Utvikle bærekraftige butikkonsepter
 • b. Jobbe for mangfold og likestilling
 • c. Utdanne og støtte alle medarbeidere innen bærekraft


Noen av våre mål:

 • 100% av energien vi kjøper inn skal være fornybar innen 2020.
 • 100% mer bærekraftige materialer i våre pakninger innen 2022.
 • Vi skal effektivisere vårt energiforbruk med 20% fra 2017 til 2025.
 • 100% av våre pakninger skal være sirkulære innen 2030.
 • Våre kunder skal oppgi i våre kundeundersøkelser at de synes vi viser mangfold og likestilling i vår markedsføring.
 • Våre medarbeidere skal føle at de bidrar til Kappahls arbeid med bærekraft.

 

 

4. Guide og inspirere våre kunder til bærekraftige motevalg

Tiltak:

 • a. Utvikle løsninger for et mer bærekraftig motekonsum
 • b. Være transparente og fokusere på bærekraft i vår kommunikasjon


Noen av våre mål:

 • Samle inn minst 250 tonn tekstiler årlig i våre butikker frem til 2020.
 • Redusere forbruket av poser med minst 50% fra 2016 til 2020.
 • Presentere vårt resultat i Higg Index evaluering av selskapers bærekraftarbeid senest innen 2022.√
 • Våre kunder skal oppgi i våre kundeundersøkelser at de har stor tillit til vårt bærekraftarbeid.
 • Våre kunder skal oppgi i våre kundeundersøkelser at de lar seg inspirere av Kappahl til å gjøre bærekraftige valg.

 

Les mer i bærekraftrapporten

Vil du fordype deg i vårt bærekraftarbeid? I vår bærekraftrapport som presenteres hvert år sammen med årsberetningen, dokumenterer vi vårt arbeid og våre fremskritt innen bærekraft. Her finner du vår bærekraftrapport.