Vi värnar om djuren

Lika självklart som det är för oss att människorna som berörs av vår verksamhet ska få sina rättigheter tillgodosedda, lika självklart är det att värna djurens rättigheter. Vi arbetar aktivt för att de produkter som innehåller skinn, fjädrar, ull eller andra animaliska material inte kommer från djur som behandlats illa eller är utrotningshotade.

Det innebär bland annat att:

  • Vi säljer inte produkter som innehåller äkta päls, angora eller kashmir.
  • Vi använder endast mohair från gårdar certifierade enligt Responsible Mohair Standard (RMS).
  • Vi accepterar inte mulesing, ett begrepp inom ullproduktion som innebär att ett område runt fårens svans skärs bort för att förebygga flugangrepp. Vi accepterar inte heller klämmor som ibland används som alternativ till mulesing. Vårt mål är att all ull ska vara certifierad enligt Responsible Wool Standard (RWS).
  • Alla produkter som görs av skinn är restprodukter från köttindustrin och kommer från ko, buffel, får, get eller gris. Inga djur har dött enbart för skinnets skull.
  • Vi använder aldrig dun som plockats från levande fåglar. I stället köper vi dun och fjädrar som är restprodukter från köttproduktion och den är certifierad enligt Responsible Down Standard (RDS).
  • Vi tillåter inte testning på djur.

Kappahls värderingar kring djurskydd grundar sig på ett samarbete med Svensk Handel och deras djurskyddspolicy

Kappahl är listade på Djurens Rätts pälsfria lista, som ingår i Fur Free Retailer Program, en internationell överenskommelse där företag försäkrar att de inte säljer klädesplagg eller accessoarer med djurpäls.

För dig som helt och hållet vill undvika material med animaliskt ursprung är det lätt att handla på Kappahl – vi anger alltid vilka material våra produkter innehåller.