Samarbete ger långsiktiga resultat

Samarbete är nödvändigt för att textilindustrin ska bli hållbar. För att hitta resurssmarta lösningar och främja bättre arbetsvillkor krävs det att vi och våra branschkollegor arbetar tillsammans.

Bättre arbetsmiljö i fokus

Mycket behöver bli bättre på samhällsnivå i de länder där vi producerar våra kläder. Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh är ett av våra engagemang där vi är med och arbetar för att skapa en säkrare arbetsmiljö för miljontals textilarbetare i landet. Sedan starten 2013 har över 1 500 fabriker inspekterats och omfattande förbättringsåtgärder pågår.

En annan viktig samarbetspartner för oss är Ethical Trading Initiative (ETI), en allians som förenar företag, fackförbund och intresseorganisationer som tillsammans vill förbättra arbetsvillkoren för fabriksarbetare. Vi har varit medlemmar sedan 2016 och ETI:s principer och målsättningar är införlivade fullt ut i vårt hållbarhetsarbete.

 

”Genom att vara på plats och jobba långsiktigt kan vi bidra till förändringar som gör skillnad.”

 

Större transparens med gemensamma verktyg

Vårt arbete med Sustainable Apparel Coalition (SAC) bidrar också till en mer hållbar modeindustri. SAC är en organisation vars vision är att modeindustrin inte ska skada miljön utan i stället ha en positiv inverkan på människor och samhällen. SAC har utformat en serie verktyg, Higg Index, som gör det möjligt att mäta och värdera textilfabrikers och produkters hållbarhetsprestanda och därmed bidra till långsiktigt hållbara förbättringar för fabriksarbetare, lokalsamhällen och miljön. 

Vi hoppas och tror att SAC och Higg Index kommer att skapa en transformation av modeindustrin. Som medlem i SAC går vi på Kappahl över till att implementera deras verktyg i vårt sätt att arbeta, vilket bland annat kommer att medföra harmoniserade leverantörskrav med branschkollegor, ett ökat utbyte av data och större transparens.

Ett av SAC:s mål är att plagg och skor en dag ska kunna ha en etikett där produktens hållbarhetsprestanda presenteras på ett enkelt sätt. Ungefär på samma sätt som energimärkningen för vitvaror. På så sätt kan kunden göra medvetna val och premiera modeföretag som arbetar på ett hållbart sätt.

 

 

Minskade klimatutsläpp genom vårt initiativ

Jordens temperatur ökar snabbt – alltför snabbt – och klimatförändringarna kräver att vi alla agerar nu. Samtidigt brottas vi inom textilbranschen med det faktum att vi står för omkring 8 procent av världens klimatutsläpp. Majoriteten av utsläppen beror på fossilbaserad energi inom produktionen.

Det här är inte en fråga som någon enskild aktör inom textilindustrin kan förändra. Samarbete är nyckeln till att åstadkomma den nödvändiga och breda omställning till förnybar energi som krävs.

2018 lanserade vi därför tillsammans med Peak Performance, H&M, Elco och Sustainable Fashion Academy Stica, Swedish Textile Initiative for Climate Action. Alla svenska textil- och modeorganisationer kan ansluta sig till Stica, med kravet att man åtar sig att minska sina klimatutsläpp i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Stica ska vara ett så kallat ”action learning network”, där medlemmarna samarbetar för att dela kunskap och implementera lösningar som skapar hållbar förändring.

 

 

Utbildning sparar vatten

2010 var vi med och grundade Sweden Textile Water Initiative, STWI. Genom STWI utbildar och stöttar vi våra leverantörer i att minska vatten-, energi- och kemikalieförbrukningen i produktionen. Vi var initiativtagare till projektet tillsammans med två andra modeföretag samt Sida och Stockholm International Water Institute. I dag omfattar STWI ett tiotal svenska textilföretag.

Sweden Textile Water Inititive verkar i Kina, Indien, Bangladesh och Turkiet och har bidragit till att de deltagande leverantörerna minskat sin vattenförbrukning med 11,5 procent årligen. Det är mer än 520 miljoner liter vatten och motsvarar det dagliga vattenbehovet för mer än 3,5 miljoner människor.

Genom detta projekt utbildar och stöttar vi leverantörerna i kostnadseffektiva metoder som är bra för miljön och snabbt betalar sig även ekonomiskt. Beroende på leverantörernas tidigare kunskap och möjligheter anpassar vi vårt arbete. Enkla åtgärder, som att laga läckande ledningar, kan vara ett första steg. Därefter påbörjar vi lite större projekt, som exempelvis att ta tillvara vattenånga eller byta ut kostsamma dieselgeneratorer. Det sista steget är mer övergripande och handlar om att utbilda och stötta leverantörerna i att tänka långsiktigt och investera i ny teknik som sparar avsevärda mängder vatten och energi på sikt.

Effekten av våra insatser får också större spridning: fabrikschefer och arbetare som lärt sig mer om hållbara metoder kan implementera många av lösningarna både i hemmet och runtom i lokalsamhället.

”STWI har bidragit till att leverantörerna minskat sin vattenförbrukning med 11,5 procent årligen.”

Här hittar du information om fler av våra olika samarbeten inom hållbarhet.