VD & koncernledning

Kappahls koncernledning består av vd och ytterligare sex medlemmar, varav fyra kvinnor och två män. Koncernledningen ansvarar för den dagliga ledningen av bolaget.

Elisabeth Peregi, VD och koncernchefElisabeth Peregi

VD och koncernchef

Född 1971. Elisabeth Peregi ärverkställande direktör och koncernchef från april 2019. Hon har en ekonomie magister från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Elisabeth Peregi har under nitton år arbetat i ledande roller på Lindex, senast som chef för Sverige och Storbritannien.

Ladda ner bild

Peter Svensson, finansdirektörPeter Andersson

Finansdirektör

Född 1964. Peter Andersson är finansdirektör sedan april 2018 och har varit tillförordnad vd mellan december 2018 och april 2019. Utbildad civilekonom med en MBA-examen från Göteborgs Universitet. Han har tidigare arbetat för bland annat Lindex och ICA Handlarna AB.

Ladda ner bild

Claes Meldgaard, försäljningsdirektörClaes Meldgaard

Direktör Kappahl Sales

Född 1970. Claes Meldgaard är försäljningsdirektör sedan februari 2021. Claes har en examen från IHM Business School. Tidigare har Claes haft ledande roller i bland annat Stayhard, Nilson Group, Team Sportia och Ica Non-Food. Han är styrelseledamot i bland andra Svensk Handel Stil och Silva.

Caroline Ahlberg, direktör Wo-ManCaroline Ahlberg

Direktör Kappahl Assortment & Marketing

Född 1984. Caroline Ahlberg har suttit i koncernledningen sedan 2020, är direktör för Assortment & Marketing sedan juni 2023 och anställd sedan 2010, med tidigare roller som business control manager och affärsområdeschef för accessoarer. Caroline är utbildad civilekonom med examen från Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. 

Ladda ner bild

Anna tittar in i kameran.Anna Andihn

HR- och kommunikationsdirektör

Född 1976. HR- och kommunikationsdirektör sedan oktober 2017 och anställd sedan 2011, då som HR-chef för Kappahl Sverige. Anna har en kandidatexamen från programmet för personal- och arbetslivsfrågor från Mittuniversitetet. Hon har tidigare jobbat för bland annat Swedish Match och Radians Innova.

Ladda ner bild

Sandra Roos tittar in i kameranSandra Roos

Hållbarhetsdirektör

Född 1977. Hållbarhetsdirektör sedan september 2021 och anställd sedan 2020. Sandra är civilingenjör i kemiteknik och har en doktorsexamen i miljösystemanalys från Chalmers Tekniska Högskola. Hon har tidigare arbetat för forskningsinstitutet RISE.

Ladda ner bild

  

Maria Walmu

Transformations- och IT-direktör

Född 1978. Maria Walmu Transformations & IT-direktör sedan juni 2023 och anställd sedan 2011, med tidigare roller som Onlinechef och E-handelsansvarig. Maria är utbildad civilekonom med examen från Högskolan i Kalmar, nu kallat Linnéuniversitetet.

Ladda ner bild

 

 

  

Thomas Kusoffsky

Direktör Newbie

Född 1972. Direktör Newbie sedan november 2023. Har tidigare arbetat som vd för Smarteyes och haft flera ledande befattningar inom Axfood/Willys och Stadium. Thomas har en bakgrund inom reklambyråbranschen och är utbildad genom olika affärsskolor.

Relaterat