Nasze oznaczenia ekologiczne

Bardziej ekologiczne materiały to konieczność w kontekście przejścia na zrównoważony profil działalności. Śledzimy na bieżąco nowości w zakresie rozwoju nowych włókien i technologii chroniących zasoby naturalne.

Dwa obszary, które wymagają w tym kontekście największej uwagi, to zmniejszenie negatywnego 

 

RESCUED LEFTOVERS

Zwykle najpierw myśli się o projekcie, a w drugiej kolejności o materiale. Jednak w przypadku Rescued Leftovers jest dokładnie odwrotnie. Jakie materiały zalegają w magazynach naszych dostawców? Jak możemy projektować, aby móc wykorzystać te materiały? Jeśli dobry materiał, który już znajduje się w magazynach, zostanie wykorzystany zamiast wysłany do spalenia lub na wysypisko, wówczas możemy mówić o korzyści dla środowiska.

 

MORE SUSTAINABLE DENIM

Wszystkie nasze dżinsy mają etykietę „More Sustainable Denim”, co oznacza, że odzież jest wykonana z bardziej ekologicznych materiałów, i że stosujemy również bardziej zrównoważone procesy prania wstępnego. Materiały jakie stosujemy pochodzą z bardziej zrównoważonych alternatyw, takich jak Better Cotton (BCI), bawełna organiczna, bawełna z recyklingu i poliester z recyklingu.

Proces prania wstępnego w bardziej zrównoważonym dżinsie zużywa znacznie mniej chemikaliów, około połowę mniej wody i prawie o 30% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjną, konwencjonalną produkcją dżinsu.

 

WATER BORNE PU

PU to poliuretan – powłoka stosowana na sztucznej skórze i odzieży przeciwdeszczowej. Powłoka ta nie zawiera żadnych chemikaliów, które miałyby negatywny wpływ na człowieka czy środowisko.

 

RESPONSIBLE DOWN

Responsible Down Standard to niezależny, międzynarodowy standard, który oznacza, że puch pochodzi od hodowców, którzy nie tuczą na siłę hodowanych zwierząt ani nie skubią ich na żywo. Puch stanowi zatem zawsze materiał odpadowy z przemysłu spożywczego, tj. gdybyśmy go nie wykorzystali, zostałby wyrzucony na odpady.

 

RESPONSIBLE WOOL STANDARD

Responsible Wool Standard to niezależny, międzynarodowy standard, który gwarantuje, że wełna pochodzi z gospodarstw, gdzie owce oraz pastwiska, na których są wypasane, podlegają pod zasady zrównoważonego rozwoju, a cały proces produkcji wełny jest ekologiczny.

 

VEGETABLE TANNED LEATHER

Skóra garbowana substancjami roślinnymi, takimi jak kora, drewno, owoce i liście, co oznacza, że nie używamy w ogóle chromu w procesie garbowania.

 

FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) to międzynarodowa organizacja członkowska, która promuje odpowiedzialne wykorzystanie lasów na świecie. Członkowie FSC wspólnie formułują zasady FSC dotyczące takiego gospodarowania lasami, które najlepiej uwzględniają warunki środowiskowe i społeczne. Członkowie FSC to m.in. organizacje ekologiczne, organizacje społeczne i zainteresowane podmioty gospodarcze. Czytaj więcej: www.fsc.org. Szukaj naszych, certyfikowanych produktów FSC®. Numer licencji: FSC®-N003228

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ PRODUKTÓW KAPPAHL

Bawełna organiczna - Standard Global Organic Textile Standard (GOTS)

Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera certyfikowane włókna bawełny organicznej, potwierdzone niezależną certyfikacją całego łańcucha dostaw tekstyliów. GOTS jest globalną organizacją non-profit. W przypadku produktów posiadających certyfikat GOTS, symbol GOTS znajduje się na metce produktu, a numer certyfikatu GOTS produktu jest widoczny na stronie internetowej produktu.

Zakres:

 • Włókna organiczne: Włókna organiczne to włókna naturalne uprawiane bez użycia syntetycznych pestycydów (takich jak insektycydy) lub herbicydów i GMO (organizmów zmodyfikowanych genetycznie) zgodnie z zasadami rolnictwa organicznego. Rolnictwo ekologiczne to proces produkcji, który podtrzymuje zdrowie ekosystemów, gleb i ludzi.
 • Kryteria społeczne i środowiskowe: Dodatkowo GOTS ocenia przetwarzanie i produkcję tekstyliów zarówno w oparciu o kryteria środowiskowe jak i społeczne. Oznacza to ocenę wszystkich elementów, od stosowanych środków chemicznych po etyczne traktowanie pracowników.
 • Wymagania dotyczące wszystkich etapów przetwarzania: Standard obejmuje przetwarzanie, produkcję, pakowanie, etykietowanie, obrót i dystrybucję wszystkich tekstyliów wykonanych w co najmniej 70% z certyfikowanych włókien organicznych.

Poświadczenie:

System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat GOTS wydawany jest dla konkretnego produktu.

Organic Cotton - Bawełna Organiczna - Standard Organic Content Standard (OCS)
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera certyfikowane włókna bawełny organicznej, potwierdzone niezależną certyfikacją całego łańcucha dostaw tekstyliów. OCS jest jednym ze standardów Textile Exchange - międzynarodowej organizacji non-profit.
Zakres:

 • Włókna organiczne: Włókna organiczne to włókna naturalne uprawiane bez użycia syntetycznych pestycydów (takich jak insektycydy) lub herbicydów i GMO (Organizmów zmodyfikowanych genetycznie) zgodnie z zasadami rolnictwa organicznego. Rolnictwo ekologiczne to proces produkcji, który podtrzymuje zdrowie ekosystemów, gleb i ludzi.
 • Kryteria społeczne i środowiskowe: Certyfikacja ekologicznie uprawianej bawełny oznacza ocenę wszystkich elementów, od stosowanych środków chemicznych po etyczne traktowanie pracowników.

Poświadczenie:
System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat OCS wydawany jest dla konkretnego produktu.

Standard Responsible Wool Standard
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera włókna wełny pochodzące od rolników i hodowców, którzy spełniają wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, zarządzania gruntami i w zakresie kwestii społecznych. Standard Responsible Wool Standard (RWS) jest jednym ze standardów Textile Exchange - międzynarodowej organizacji non-profit.
Zakres:

 • Ochrona dobrostanu zwierząt: Pięć wolności dobrostanu (tzw. The Five Freedoms) zwierząt podlega ochronie w zakresie standardów i najlepszych praktyk na całym świecie.
 • Ochrona zdrowia gruntów: W gospodarstwach RWS praktykowane są postępowe metody zarządzania gruntami, chroniące zdrowie gleby, bioróżnorodność i rodzime gatunki.
 • Ochrona dobrobytu społecznego: Standard obejmuje kwestie dobrostanu społecznego, warunki pracy oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Poświadczenie:
System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat RWS wydawany jest dla konkretnego produktu.

Standard Responsible Down Standard
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera puch pochodzący od hodowców, którzy spełniają wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt. Standard Responsible Down Standard (RDS) jest jednym ze standardów Textile Exchange - międzynarodowej organizacji non-profit.
Zakres:

 • Ochrona dobrostanu zwierząt: Poszanowanie dobrostanu ptaków i gęsi, od wyklucia do uboju. Przestrzeganie wymogów zawartych w The Five Freedoms w zakresie dobrostanu zwierząt. Ponadto puch jest zawsze produktem ubocznym przemysłu spożywczego, czyli materiałem, który w przeciwnym razie zostałby zmarnowany.
 • Zakaz skubania na żywca i zakaz karmienia na siłę: Wszelkie usuwanie puchu lub piór z żywych ptaków (skubanie na żywca i zbieranie piór) jest zabronione. Zabronione jest również karmienie na siłę.

Poświadczenie:
System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat RDS wydawany jest dla konkretnego produktu.

Poliester z recyklingu - Standard Recycled Claim Standard (RCS)
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera włókna poliestrowe z recyklingu, wykonane z butelek PET i innych materiałów odpadowych, zamiast poliestru z ropy kopalnej. Standard Recycled Claim Standard (RCS) jest jednym ze standardów Textile Exchange - międzynarodowej organizacji non-profit.
Zakres:

 • Weryfikacja materiałów pochodzących z recyklingu: Materiały są weryfikowane pod kątem spełnienia definicji „recyklingu” w ramach standardów ISO. Akceptowane są zarówno materiały przed- jak i poużytkowe. Korzyści dla środowiska wynikające z recyklingu wynikają z zastąpienia materiałów pierwotnych. Unika się „kosztów” środowiskowych związanych z uprawą lub wydobyciem materiału pierwotnego. Procesy recyklingu wiążą się również z kosztami środowiskowymi, ale dla większości materiałów są one niższe niż koszty produkcji materiału pierwotnego.

Poświadczenie:
System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat RCS wydawany jest dla konkretnego produktu.

Poliamid z recyklingu - Standard Recycled Claim Standard (RCS)
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera przetworzone włókna poliamidowe (nylonowe) z sieci rybackich, dywanów i innych materiałów odpadowych, zamiast poliamidu z ropy kopalnej. Standard Recycled Claim Standard (RCS) jest jednym ze standardów Textile Exchange - międzynarodowej organizacji non-profit.
Zakres:

 • Weryfikacja materiałów pochodzących z recyklingu: Materiały są weryfikowane pod kątem spełnienia definicji „recyklingu” w ramach standardów ISO. Akceptowane są zarówno materiały przed- jak i poużytkowe. Korzyści dla środowiska wynikające z recyklingu wynikają z zastąpienia materiałów pierwotnych. Unika się „kosztów” środowiskowych związanych z uprawą lub wydobyciem materiału pierwotnego. Procesy recyklingu wiążą się również z kosztami środowiskowymi, ale dla większości materiałów są one niższe niż koszty produkcji materiału pierwotnego.

Poświadczenie:
System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat RCS wydawany jest dla konkretnego produktu.

Poliester z recyklingu - Standard Global Recycled Standard (GRS)
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera włókna poliestrowe z recyklingu, wykonane z butelek PET i innych materiałów odpadowych, zamiast poliestru z ropy kopalnej. Ponadto GRS określa wymagania społeczne i środowiskowe związane z przetwarzaniem i stosowaniem środków chemicznych. Standard Global Recycled Standard (GRS) jest jednym ze standardów Textile Exchange - międzynarodowej organizacji non-profit.
Zakres:

 • Weryfikacja materiałów pochodzących z recyklingu: Materiały są weryfikowane pod kątem spełnienia definicji „recyklingu” w ramach standardów ISO. Akceptowane są zarówno materiały przed- jak i poużytkowe. Korzyści dla środowiska wynikające z recyklingu wynikają z zastąpienia materiałów pierwotnych. Unika się „kosztów” środowiskowych związanych z uprawą lub wydobyciem materiału pierwotnego. Procesy recyklingu wiążą się również z kosztami środowiskowymi, ale dla większości materiałów są one niższe niż koszty produkcji materiału pierwotnego.
 • Odpowiedzialna produkcja: Zakłady spełniające standard GRS muszą spełniać surowe wymagania społeczne i środowiskowe. Do produkcji produktów objętych GRS nie wolno stosować substancji chemicznych o potencjalnie szkodliwym działaniu, a produkty są przetwarzane w sposób bardziej przyjazny dla klimatu.

Poświadczenie:
System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat GRS wydawany jest dla konkretnego produktu.

Poliamid z recyklingu - Standard Global Recycled Standard (GRS)
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera przetworzone włókna poliamidowe (nylonowe) z sieci rybackich, dywanów i innych materiałów odpadowych, zamiast poliamidu z ropy kopalnej. Ponadto GRS określa wymagania społeczne i środowiskowe związane z przetwarzaniem i stosowaniem środków chemicznych. Standard Global Recycled Standard (GRS) jest jednym ze standardów Textile Exchange - międzynarodowej organizacji non-profit.
Zakres:

 • Weryfikacja materiałów pochodzących z recyklingu: Materiały są weryfikowane pod kątem spełnienia definicji „recyklingu” w ramach standardów ISO. Akceptowane są zarówno materiały przed- jak i poużytkowe. Korzyści dla środowiska wynikające z recyklingu wynikają z zastąpienia materiałów pierwotnych. Unika się „kosztów” środowiskowych związanych z uprawą lub wydobyciem materiału pierwotnego. Procesy recyklingu wiążą się również z kosztami środowiskowymi, ale dla większości materiałów są one niższe niż koszty produkcji materiału pierwotnego.
 • Odpowiedzialna produkcja: Zakłady spełniające standard GRS muszą spełniać surowe wymagania społeczne i środowiskowe. Do produkcji produktów objętych GRS nie wolno stosować substancji chemicznych o potencjalnie szkodliwym działaniu, a produkty są przetwarzane w sposób bardziej przyjazny dla klimatu.

Poświadczenie:
System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat GRS wydawany jest dla konkretnego produktu.

Forest Stewardship Council (FSC)
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera włókna celulozowe pochodzące z drzew pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny, dzięki czemu nie dochodzi do utraty netto lasów na przestrzeni czasu. W ramach systemu identyfikuje się i utrzymuje lasy o niezastąpionych wartościach, takie jak lasy starego wzrostu. Forest Stewardship Council (FSC) jest globalną organizacją non-profit.
Zakres:

 • Odpowiednie dla środowiska: Utrzymanie, zachowanie i/lub odtworzenie funkcji ekosystemu i wartości środowiskowych, unikanie, naprawa lub łagodzenie negatywnego wpływu na środowisko.
 • Korzystne społecznie: Utrzymanie lub poprawa społecznego i ekonomicznego dobrostanu pracowników i społeczności lokalnych, zabezpieczenie ustawowych i zwyczajowych praw ludności rdzennej.
 • Ekonomicznie opłacalne: Efektywne zarządzanie wieloma produktami i usługami w celu utrzymania lub zwiększenia długoterminowej rentowności ekonomicznej.

Poświadczenie:
System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Numer certyfikatu firmy Kappahl to FSC® N003228.

Inicjatywa Better Cotton Initiative (BCI)
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera włókna bawełniane pozyskiwane w ramach Inicjatywy Better Cotton Initiative (BCI). Każdy konkretny produkt pozyskuje się poprzez system bilansu masy i dlatego może nie zawierać Better Cotton. Oznaczenie na produkcie przysługuje członkom BCI, którzy spełniają poziomy pozyskiwania Better Cotton oraz wszystkie inne kryteria członkostwa. BCI jest globalną organizacją non-profit.
Zakres:

 • Korzystne dla środowiska: Rolnicy BCI minimalizują szkodliwy wpływ praktyk ochrony roślin, promują zarządzanie zasobami wodnymi, dbają o zdrowie gleby, zwiększają różnorodność biologiczną i odpowiedzialnie wykorzystują grunty.
 • Korzystne społecznie: Rolnicy BCI promują godną pracę.
 • Ekonomicznie opłacalne: Rolnicy BCI dbają o jakość włókien i zachowują je oraz prowadzą skuteczny system zarządzania.

Poświadczenie:
Wskazując rolników uprawiających Better Cotton i firmy w nią się zaopatrujące, System Kontroli Pochodzenia Produktu dla Better Cotton stanowi dokumentacji i dowód na to, że Better Cotton przechodzi przez określony łańcuch dostaw. Zapewnia on, że ilość Better Cotton deklarowana przez Sprzedawców Better Cotton i Członków Marki nie przekracza ilości Better Cotton wyprodukowanej przez licencjonowanych Rolników Better Cotton w danym okresie czasu.

Tencel™
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera włókna lyocell z zarejestrowanym znakiem towarowym Tencel™. Lyocell to rodzaj regenerowanych włókien celulozowych, wytwarzanych z masy celulozowej.
Zakres:
Tencel™ to włókno lyocell wykonane z certyfikowanych i kontrolowanych źródeł pochodzących z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób. Tencel™ to materiał wytwarzany w systemie zamkniętym, spełniającym wysokie standardy środowiskowe i posiada certyfikat Ekoznaku UE Ecolabel.
Tencel™ jest produkowany przez austriacką firmę Lenzing.
Poświadczenie:
Umowa licencyjna.

Lenzing™ Ecovero™
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera włókna wiskozowe z zastrzeżonym znakiem towarowym Lenzing™ Ecovero™. Wiskoza to rodzaj regenerowanych włókien celulozowych, wytwarzanych z masy celulozowej.
Zakres:
Lenzing™ Ecovero™ to włókno wiskozowe wykonane z certyfikowanych i kontrolowanych źródeł pochodzących z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób. Lenzing™ Ecovero™ to materiał wytwarzany w ekologicznie odpowiedzialnym procesie produkcji poprzez spełnianie wysokich standardów środowiskowych i posiada certyfikat EU Ecolabel.
Lenzing™ Ecovero™ jest produkowany przez austriacką firmę Lenzing.
Poświadczenie:
Umowa licencyjna.

Circulose®
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera włókna wiskozowe wykonane z Circulose®, która jest markową masą rozpuszczalną. Wiskoza to rodzaj regenerowanych włókien celulozowych, wytwarzanych z masy celulozowej.
Zakres:
Circulose® to masa celulozowa wyprodukowana w całości z odpadów włókienniczych. Powstaje ona poprzez rozpuszczenie zużytych tkanin bawełnianych - jak np. stare dżinsy - i przetworzenie bawełny na nowy surowiec: masę celulozową Circulose®. Uzyskana pulpa jest następnie przędzona na włókna wiskozowe w celu wytworzenia nowych tkanin. Circulose® można poddać recyklingowi.
Circulose® jest innowacyjnym produktem szwedzkiej firmy Renewcell. Kappahl jest partnerem w Renewcell od 2019 roku.
Poświadczenie:
Umowa licencyjna.

Polylana® - włókna z recyklingu.
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt zawiera włókna Polylana®.
Zakres:
Polylana® to innowacyjne włókno syntetyczne wykonane z mieszanki nowego i przetworzonego poliestru. Jest taka sama w dotyku i ma takie same właściwości jak akryl, ale jest bardziej zrównoważonym materiałem dla wyrobów dzianinowych. W porównaniu z włóknami akrylowymi, Polylana® zmniejsza wpływ na środowisko, zużycie wody i energii podczas procesu barwienia.
Polylana® jest zastrzeżonym znakiem towarowym (na całym świecie) należącym do The Movement IP BV The Netherlands.
Poświadczenie:
Umowa licencyjna. AWARE™ Integrity System umożliwia identyfikację włókna Polylana® w odzieży końcowej.

Odzyskane resztki - Rescued Leftovers
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt jest wykonany z resztek tkanin.
Zakres:
Rescued Leftovers to odwrócenie procesu projektowego, w który najpierw wykonywany jest projekt produktu, a dopiero potem dokonywany jest wybór materiału. Zaczynamy od sprawdzenia, jakie resztki tkanin nasi dostawcy mogą mieć w swoich magazynach. Następnie pytamy: jak możemy zaprojektować odzież, aby wykorzystać te resztki? Korzyść dla środowiska jest ogromna, gdy materiały, które już istnieją, są wykorzystywane, a nie wysyłane do spalenia lub odesłane na wysypisko śmieci.
Poświadczenie:
Wspólny projekt zespołu projektowego firmy Kappahl i dostawcy.

Bawełna z recyklingu
Aktualnie nie mamy w naszym asortymencie bawełny z recyklingu, w przyszłości, w miarę potrzeby, dodamy informacje na ten temat.

More Sustainable Denim
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt jest wykonany z bardziej zrównoważonych materiałów i przy użyciu bardziej zrównoważonych procesów prania.
Zakres:
Produkt jest wykonany w bardziej zrównoważonym materiale, takim jak Better Cotton (BCI), bawełna organiczna i/lub poliester z recyklingu, zobacz więcej informacji o tych materiałach powyżej.
Proces prania produktów oznaczonych oznakowaniem More Sustainable Denim wykorzystuje mniej substancji chemicznych, około połowę mniej wody i prawie 30 procent mniej energii, w porównaniu z konwencjonalną produkcją materiałów.
Wszystkie wyroby dżinsowe firmy Kappahl są dziś wykonane z More Sustainable Denim.
Poświadczenie:
W zakresie bawełny: System Kontroli Pochodzenia Produktu (udokumentowanie łańcucha dostaw tzw. Chain of Custody) weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. W zakresie procesu prania: Raporty z oprogramowania do zarządzania wpływem na środowisko EIM.

Poliuretan na bazie wody
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt jest pokryty poliuretanem na bazie wody.
Zakres:
Poliuretan jest powłoką stosowaną na sztucznej skórze i odzieży przeciwdeszczowej. Powłoka ta jest bardziej zrównoważoną opcją w porównaniu z powłokami na bazie rozpuszczalników zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska, ponieważ unika się emisji rozpuszczalników.
Poświadczenie:
Umowa licencyjna.

Skóra garbowana roślinnie
Znaczenie oznaczenia na produkcie:
Produkt jest wykonany ze skóry garbowanej roślinnie.
Zakres:
Skóra ta jest garbowana przy użyciu substancji roślinnych, takich jak kora, drewno, owoce i liście, dzięki czemu w procesie garbowania nie stosuje się chromu. Dzięki temu unika się zanieczyszczenia wody chromem.
Poświadczenie:
Umowa licencyjna.

wpływu procesu produkcji naszej odzieży na środowisko oraz projektowanie bardziej ekologicznych produktów.

Pierwsza trudność wiąże się ze znalezieniem bardziej ekologicznych materiałów, które są znacząco lepsze dla środowiska niż ich tradycyjne odpowiedniki, a druga ze spełnieniem naszych wymagań dotyczących projektu, jakości i odczuć w dotyku.

Drugą, ważną stroną medalu są ekologiczne technologie produkcji. Stosując bardziej ekologiczne metody, np. prania i farbowania, możemy oszczędzić sporo zasobów.

Tutaj możesz przeczytać więcej na temat tego, co robimy, aby znaleźć nowe, ekologiczne sposoby produkowania odzieży w przyszłości.

Firma Kappahl może złożyć uzasadnione oświadczenia o korzyściach środowiskowych i/lub społecznych płynących z wykorzystywanych surowców i/lub procesów produkcyjnych dla ponad 80% z naszych około 4.000 produktów. Oświadczenie dotyczy każdego konkretnego produktu i jest podawane zarówno na oznaczeniu zamieszczonym fizycznie na produkcie, jak i na stronie internetowej produktu pod adresem https://www.kappahl.com/pl-PL/.

Wszystkie produkty posiadające oznaczenie na produkcie posiadają 50% lub więcej materiału wykonanego z wykorzystaniem określonego surowca lub procesu produkcyjnego. Na każdym produkcie widoczne jest tylko jedno oświadczenie. Oznacza to, że w przypadku produktu składającego się z mieszanki 60% bawełny GOTS - 40% poliestru GRS, na oznaczeniu na produkcie i w informacji na stronie internetowej będzie widniało wyłącznie oświadczenie o certyfikowanej bawełnie GOTS.

 

 

NASZE OZNACZENIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

Obecnie 75% naszego asortymentu oznakowanie zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie nasze produkty są produkowane z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i dobra człowieka. Jednak w przypadku naszej odzieży z ekoetykietą stosujemy rozwiązania, które są bardziej zrównoważone niż tradycyjne metody i chcemy, aby nasi klienci o tym wiedzieli.

Oznaczenia ekologiczne na naszej odzieży dotyczą zarówno materiałów, jak i procesów produkcji, a w tym zakresie postawiliśmy sobie wysokie cele. Chcemy najpóźniej w 2025 roku mieć cały asortyment produkowany z bardziej ekologicznych materiałów, a od 2030 roku stosować już tylko bardziej ekologiczne procesy produkcji. Mamy surowe wymagania dotyczące tego, które produkty mogą być oznaczone jako bardziej zrównoważone, i korzystamy z zewnętrznych certyfikatów oraz bazujemy na danych pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

 

BCI – BETTER COTTON

Better Cotton to odpowiedzialnie uprawiana bawełna. Oznacza to, że bawełna jest uprawiana zgodnie z zasadami Better Cotton Initiatives, BCI. BCI to organizacja działająca na rzecz poprawy światowej produkcji bawełny. Do tej pory organizacja ta przeszkoliła 2,7 miliona rolników w 23 krajach i na pięciu kontynentach, aby mogli oni uprawiać bawełnę w sposób bardziej zrównoważony. Aby zostać zatwierdzonym hodowcą Better Cotton, oprócz szkolenia konieczne jest również wykazanie mniejszego zużycia wody, pestycydów i nawozów Bawełna uprawiana w zrównoważony sposób stanowi 23% całkowitej, światowej produkcji bawełny.

Kappahl z dumą przynależy do BCI i aktywnie działa na rzecz zwiększenia odsetka bawełny uprawianej w sposób zrównoważony. Better Cotton nie zapewnia możliwości fizycznego śledzenia aż do produktu końcowego. Jednak każdy plantator bawełny uprawiający ją zgodnie z tymi zasadami jest preferowany w kontekście kupowanych od niego ilości surowca.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ich pracy.

Stosujemy wyłącznie bardziej zrównoważoną bawełnę. „Bardziej zrównoważona bawełna” to Better Cotton, bawełna ekologiczna i przetworzona.

 

ORGANIC COTTON / BAWEŁNA ORGANICZNA

Bawełna organiczna jest uprawiana całkowicie bez użycie jakichkolwiek chemikaliów, pestycydów, nawozów sztucznych wyklucza również stosowanie nasion modyfikowanych genetycznie Skutkuje to lepszą jakością gleby, większą różnorodnością biologiczną i zrównoważonymi ekosystemami.
Jakość organiczną bawełny zapewniają niezależne kontrole zgodnie z Global Organic Textile Standard (GOTS) lub Organic Content Standard (OCS).
Odzież z certyfikatem GOTS jest oznaczona symbolem GOTS na metce.

Czasami mieszamy bawełnę organiczną z innymi włóknami, aby stworzyć mieszankę bawełny organicznej. Odzież powstająca w ten sposób odzież składa się z kombinacji bawełny organicznej i innych włókien, ale nigdy z bawełny uprawianej tradycyjnie.

Przestawienie tradycyjnego rolnictwa na ekologiczne jest kosztowne i czasochłonne. Dlatego tylko niewielka część całej produkcji bawełny na świecie jest ekologiczna.

 

RECYCLED COTTON

Bawełna przetworzona produkowana jest ze starej odzieży lub innych tekstyliów bawełnianych dartych na strzępy i tkanych na nowo. Używając wcześniej wyprodukowanej bawełny, oszczędzamy wiele zasobów naturalnych.

 

CIRCULOSE®

Circulose® to materiał naturalny wyprodukowany w 100% z odpadów tekstylnych. Materiał produkuje się poprzez rozpuszczenie używanej tkaniny bawełnianej – np. starych dżinsów – i przekształcenie tej masy na nowy surowiec: masę circulose®. Z tej masy produkuje się nową tkaninę. Circulose® nadaje się do przetworzenia na surowce wtórne.

Circulose® to innowacyjny produkt szwedzkiego przedsiębiorstwa Renewcell. Kappahl jest  współwłaścicielem Renewcell od 2019 roku.

 

TENCEL™

Tencel™ lub lyocell, jak się nazywa samo włókno, produkowany jest z celulozy drzewnej pochodzącej z lasów uprawianych w sposób zrównoważony. Tencel™ powstaje w systemie zamkniętym, co powoduje, że jego produkcja wymaga mniej wody i środków chemicznych. Poza tym włókna te ulegają biodegradacji w 100%.

 

MODAL TENCEL

Modal TENCEL™ jest wytwarzany z masy celulozowej pochodzącej z odpowiedzialnie uprawianych lasów w procesie mniej oddziałującym na środowisko.

LYOCELL TENCEL™

Lyocell TENCEL™ wytwarzany jest z celulozy drzewnej pochodzącej z lasów uprawianych w sposób bardziej zrównoważony. Proces produkcji jest zamknięty, dzięki czemu zużywa mniej wody i chemikaliów. Włókna ulegają rozkładowi biologicznemu w 100%. TENCEL™ to znak towarowy należący do firmy Lenzing AG.

LENZING™ ECOVERO™

LENZING™ ECOVERO™ to bardziej ekologiczna alternatywa dla tradycyjnej wiskozy. Materiał LENZING™ ECOVERO™ jest wytwarzany z masy drzewnej pochodzącej z odpowiedzialnie uprawianych lasów w procesie mniej oddziałującym na środowisko.LENZING™ i ECOVERO™ to znaki towarowe należące do firmy Lenzing AG.

 

 

RECYCLED POLYESTER

Przetworzony poliester produkowany jest na przykład ze starych butelek PET i odpadów poprodukcyjnych zamiast ropy, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego poliestru. Produkcja przetworzonego materiału wymaga mniej zasobów niż produkowanie od nowa i w ten sposób można zmniejszyć poziom zanieczyszczeń i jednocześnie zużycie energii. Poza tym maleje ilość odpadów. Nasze ubrania oznaczone Recycled Polyester zawierają minimum 50% materiałów z odzysku.

 

RECYCLED POLYAMIDE

Przetworzony poliamid najczęściej produkowany jest z odpadów plastikowych, takich jak stare sieci rybackie, wykładziny czy odpady poprodukcyjne. Materiały, które w innym przypadku zostałyby wyrzucone na śmieci, są wykorzystywane, oszczędzając zasoby naturalne i przyczyniając się do mniejszych emisji. Nasze ubrania oznaczone Recycled Polyamid zawierają minimum 50% materiałów z odzysku.

 

POLYLANA® – RECYCLED FIBERS

Polylana® to innowacyjne tworzywo sztuczne produkowane z połączenia nowego i przetworzonego poliestru. Jest w dotyku takie samo jak akryl i ma identyczne właściwości, jednak stanowi bardziej ekologiczną opcję włókien na swetry. Włókna Polylana® zawierają 55% przetworzonego poliestru.

EUROPEAN FLAX® 

European Flax® to norma gwarantująca jakość i możliwość prześledzenia pochodzenia lnu uprawianego w Europie Zachodniej: Francji, Belgii i Holandii. Włókna European Flax® to surowiec naturalny, pozbawiony GMO i uprawiany w bardziej zrównoważony sposób bez użycia systemów sztucznego podlewania. Więcej informacji znajduje się tutaj (http://news.europeanflax.com/en/celc/4-european-flax/).

 

Ekologiczne produkty i kolekcje

Cały czas dokładamy starań, aby rozwijać nasze sposoby pracy i metody w celu zwiększenia odsetka zrównoważonej odzieży w naszej ofercie. Już dziś mamy wiele kolekcji i kategorii produktów, które są bardziej ekologiczne. Są to na przykład:

 • Cała kolekcja Newbie wykonana z bardziej ekologicznych materiałów.
 • Cała kolekcja Basic – damska (również Xlnt), dziecięca i męska – wykonana z bawełny organicznej.
 • Wszystkie nasze dżinsy mają już oznaczenie More Sustainable Denim, co oznacza, że produkowane są z bardziej zrównoważonych materiałów przy zastosowaniu mniejszej ilości chemikaliów, energii i wody niż w przypadku tradycyjnej produkcji dżinsów.
 • W wyniku wprowadzonych zmian duża część kolekcji naszych strojów kąpielowych produkowana jest z włókien przetworzonych, np. starych sieci rybackich i butelek PET.

 

 

Szukaj naszych oznaczeń ekologicznych!

W naszych sklepach znajdziesz produkty z oznaczeniem ekologicznym, patrząc na etykiety.

W sklepie internetowym Shop Online możesz wybrać opcję „Sustainbility Label” w filtrach, aby łatwiej wyszukać te produkty.