Ośrodek szkoleniowy dla kobiet w Dhace

Kappahl chce mieć wpływ na rozwój w krajach, gdzie prowadzi swoją działalność, i być jego siłą napędową. Jednym z podejmowanych działań jest prowadzenie ośrodka szkoleniowego dla kobiet w Bangladeszu.

Bangladesz to jeden z wiodących eksporterów gotowej odzieży (RMG) na świecie. Branża RMG zatrudnia około 4 mln osób bezpośrednio, mniej więcej 60% z nich to kobiety. Branża ta odgrywa ogromną rolę w procesie zmniejszania stopnia ubóstwa oraz zwiększania znaczenia kobiet w tym kraju, w związku z czym działa jak katalizator na drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Kappahl współpracuje z organizacją pozarządową TCM Foundation w celu podnoszenia rangi kobiet, wyeliminowania dyskryminacji płciowej i ubóstwa oraz promowania praw człowieka w Bangladeszu poprzez prowadzenie na przedmieściach Dhaki, stolicy Bangladeszu, ośrodka szkolącego kobiety w zakresie szycia przemysłowego. W centrum szkoleniowym dotknięte przez los kobiety uczą się szyć, a także zdobywają wiedzę na temat praw pracowniczych. Poza tym uczą się podstaw finansów, korzystania z usług finansowych, zasad higieny i zdrowego życia, uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji itd.

Zajęcia w ośrodku Kappahl to darmowe szkolenie, podczas którego otrzymują drobne wynagrodzenie, a po ukończeniu nauki także mają szansę zdobyć pracę w specjalizujących się w eksporcie RMG fabrykach. W ten sposób ośrodek szkoleniowy w znaczący sposób pomaga tym kobietom mieć swój wkład w finanse rodziny, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, mieć dostęp do zasobów oraz radzić sobie z ryzykiem funkcjonowania w swoim społeczeństwie. 
 

Od 2009 roku przeszkoliliśmy ponad 1000 kobiet

– Mieliśmy trudne początki. Darmowa nauka dla kobiet z wliczonym lunchem i niewielkim wynagrodzeniem? Zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Lokalna społeczność odnosiła się do ośrodka z dużym sceptycyzmem – mówi Shahanaz Begum, dyrektor ośrodka szkoleniowego Kappahl w Bangladeszu. Ale coś się wydarzyło. Pierwsze uczestniczki szkolenia zaczęły pracować i zarabiać. Były żywym potwierdzeniem pozytywnych zmian, jakie może przynieść skorzystanie z usług ośrodka. Obecnie mamy więcej chętnych niż miejsc.

Od początku swojej działalności w 2009 roku ośrodek szkoleniowy w Dhace w Bangladeszu przeszkolił ponad tysiąc kobiet. Kobiety te zdobyły umiejętności w zakresie szycia, nauczyły się czytać i pisać, a także znają swoje prawa pracownika. Otrzymują wynagrodzenie za miesiące spędzone na szkoleniu, a po ukończeniu nauki oferujemy im pracę. Ośrodek jest prowadzony przez TCM Foundation i całkowicie finansowany przez Kappahl.   

Jednym ze sposobów wyjścia z biedy jest edukacja i zatrudnienie. Dlatego powołaliśmy do życia ośrodek szkoleniowy dla kobiet w Bangladeszu”.