Współpraca zapewniająca długoterminowe efekty

Współpraca jest niezbędna, aby przemysł tekstylny funkcjonował zgodnie z zasadami odpowiedzialnej mody. Aby znaleźć zasobooszczędne rozwiązania i promować lepsze warunki pracy, musimy nawiązać współpracę z innymi podmiotami w naszej branży.

Lepsze środowisko pracy w centrum zainteresowania

Na poziomie społeczeństwa wciąż wiele musi się zmienić w krajach, gdzie produkujemy naszą odzież. Z myślą o tym podpisaliśmy umowę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej w budynkach w Bangladeszu Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Bierzemy udział w tym programie, aby stworzyć bezpieczniejsze miejsce pracy dla milionów pracowników przemysłu tekstylnego w tym kraju. Już od 2013 roku kontrolę przeszło ponad 1500 fabryk, gdzie trwają zakrojone na szeroką skalę prace udoskonalające.

Innym, ważnym dla nas partnerem jest Ethical Trading Initiative (ETI), stowarzyszenie przedsiębiorstw, związków zawodowych i organizacji-interesariuszy, którzy wspólnie pracują na rzecz lepszych warunków pracy pracowników fabryk. Jesteśmy członkiem tej organizacji od 2016 roku i zasady oraz cele ETI są w całości uwzględnione w naszych pracach na rzecz odpowiedzialnej mody.

 

”Poprzez obecność na miejscu i długoterminową pracę możemy pomóc wprowadzić udoskonalenia, które przyniosą realne zmiany.”

 

Większa przejrzystość dzięki wspólnym narzędziom

Nasza współpraca Sustainable Apparel Coalition (SAC) stanowi również element prac na rzecz odpowiedzialnego przemysłu odzieżowego. SAC, to organizacja, która dąży do tego, aby przemysł odzieżowy nie szkodził środowisku, lecz miał pozytywny wpływ na ludzi i społeczeństwa. Organizacja SAC opracowała narzędzie, Higg Index, umożliwiające mierzenie i ocenę efektywności zrównoważonego rozwoju dla dostawców i produktów, które przyniesie długoterminową poprawę dla pracowników fabryk, lokalnych społeczeństw i środowiska w duchu odpowiedzialnej mody.

Mamy nadzieję i wierzymy, że SAC i Higg Index mogą wprowadzić rewolucję w przemyśle odzieżowym. Jako członek SAC planujemy wprowadzenie w Kappahl narzędzia SAC, co oznacza między innymi wprowadzenie zharmonizowanych wymagań dla dostawców, wymienianie się danymi z innymi podmiotami w branży oraz większą przejrzystość działań.   

Jednym z celów organizacji SAC jest to, aby odzież i obuwie mogły mieć etykietę, gdzie w prosty sposób można by przeczytać, jak jego obecność na rynku wpływa na zmniejszenie oddziaływania na środowisko. Chodzi mniej więcej o oznakowanie podobne do oznakowań klasy energetycznej sprzętu gospodarstwa domowego. W ten sposób klient mógłby dokonywać świadomych wyborów i premiować przedsiębiorstwa odzieżowe działające w duchu odpowiedzialnej mody.

 

 

Mniejsze emisje dzięki naszej inicjatywie

Temperatura na ziemi szybko wzrasta – zbyt szybko – i zmiany klimatyczne wymagają, abyśmy wszyscy działali już teraz. Przemysł tekstylny odpowiada za mniej więcej 8% emisji na świecie. Większość emisji uwarunkowana jest wykorzystywaniem w procesie produkcji energii pochodzącej z paliw kopalnych.

To nie jest problem, który może rozwiązać jeden podmiot w przemyśle tekstylnym. Kluczem tutaj jest współpraca w celu uzyskania niezbędnego, masowego przejścia na korzystanie z energii odnawialnej.

W 2018 roku uruchomiliśmy wspólnie z Peak Performance, H&M, Elco i Sustainable Fashion Academy projekt Stica, Swedish Textile Initiative for Climate Action. Wszystkie szwedzkie organizacje tekstylne i odzieżowe mogą zostać członkiem Stica, pod warunkiem że zobowiążą się do ograniczenia swoich emisji zgodnie z porozumieniem paryskim (wzrost temperatury o maks. 1,5 stopnia). Stica będzie tzw. „action learning network”, w ramach której członkowie będą współpracować, dzieląc się wiedzą i wdrażając rozwiązania, które przynoszą realne zmiany.

 

 

Szkolenia oszczędzają wodę

W 2010 roku uczestniczyliśmy w powołaniu do życia Sweden Textile Water Initiative, STWI. W ramach STWI szkolimy i wspieramy dostawców w procesie zmniejszania zużycia wody, energii i środków chemicznych podczas produkcji. Byliśmy inicjatorami tego projektu wspólnie z dwoma innymi przedsiębiorstwami odzieżowymi oraz organizacją Sida i Stockholm International Water Institute. Obecnie STWI zrzesza około dziesięciu szwedzkich przedsiębiorstw tekstylnych.

Sweden Textile Water Inititive działa w Chinach, Indiach, Bangladeszu i Turcji i dzięki jej działalności zrzeszeni dostawcy zmniejszyli zużycie wody o 11,5% rocznie. To ponad 520 milionów litrów wody, czyli tyle, ile codziennie zużywa ponad 3,5 miliona ludzi.

W ramach tego projektu szkolimy i wspieramy dostawców w stosowaniu kosztownych metod pracy, które są dobre dla środowiska i szybko zwracają się pod względem finansowym. Naszą pracę dostosowujemy w zależności od wcześniejszej wiedzy dostawców i ich możliwości. Na pierwszym etapie wprowadzane są proste środki, takie jak naprawa nieszczelnych instalacji. Następnie przechodzimy do nieco większych projektów, takich jak np. wykorzystanie pary wodnej czy wymiana kosztownych generatorów na ropę. Na ostatnim, zakrojonym na największą skalę etapie szkolimy i wspieramy dostawców, tak aby potrafili myśleć perspektywicznie i inwestować w nowe technologie, gdyż te umożliwiają znaczące oszczędności wody i energii.

W rezultacie naszych działań zyskujemy także większe rozpropagowanie informacji: kierownicy fabryk i pracownicy, którzy nauczyli się, jak oszczędzać wodę, mogą wprowadzić wiele z tych rozwiązań również u siebie w domu oraz opowiedzieć innym w lokalnej społeczności.

”Dzięki działalności Sweden Textile Water Inititive zrzeszeni dostawcy zmniejszyli zużycie wody o 11,5% rocznie.”

Tutaj znajdziesz informacje na temat innych obszarów, na których podejmujemy współpracę w celu zmniejszenia wpływu naszych działań na środowisko.