Nasze zaangażowanie

Współpraca to droga do przyszłości. Odpowiedzialny przemysł modowy uwzględnia odpowiedzialność za cały łańcuch: od etapu produkcji aż do odzysku. Jedną z zalet naszej działalności jest możliwość podejmowania pozytywnych działań na rzecz rozwoju społeczeństwa. Robiliśmy to już wielokrotnie wspólnie z innymi podmiotami w naszej branży, ponieważ wiemy, że współpraca to droga do przyszłości.

Oprócz naszych własnych inicjatyw wspieramy aktywnie szereg organizacji, które pracują na rzecz rozwoju przemysłu tekstylnego oraz osób, w które w nim pracują. Wspieramy także organizacje, które promują czystą naturę, oraz wiele organizacji pomagających osobom pokrzywdzonym przez los i dzieciom, które powinny mieć prawo do spokojnego dzieciństwa – w Europie i na całym świecie.
Razem jesteśmy silniejsi!

 

 

Kappahl Responsible Actions

Nasze projekty służące długoterminowemu rozwojowi w społeczeństwie określamy jednym wspólnym terminem: Kappahl Responsible Actions. Między innymi prowadzimy centrum szkoleniowe dla kobiet w Bangladeszu oraz aktywnie promujemy założenia upraw bawełny mającej mniejszy wpływ na planetę niż bawełna konwencjonalna.

Środki zbierane w ramach Responsible Actions powiązane są z różnymi aspektami działalności Kappahl, w wielu przypadkach udział w nich naszych klientów ma ogromne znaczenie. Jednym z przykładów jest inicjatywa One Bag Habit z której cały dochód przekazywany jest na projekty związane z odpowiedzialną modą w krajach, gdzie prowadzimy działalność. Również kampania Dobry taki, jaki jestem zakłada udział naszych klientów.

Więcej informacji na temat środków zebranych w ostatnich latach oraz ich wykorzystania znajduje się w naszym raport w sprawie prac na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 

Organizacje wspierane w ramach Kappahl Responsible Actions:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Polska) to fundacja założona w 1991 roku. Organizacja ma na celu wspieranie dzieci oraz ich praw, a także obsługuje krajową infolinię pomocową dla dzieci i młodzieży. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę to polska organizacja pomocy dzieciom, którą Kappahl wspiera poprzez kampanię Dobry taki, jaki jestem.
Przeczytaj więcej o Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę tutaj.

Bris – Barnens rätt i samhället (Prawa dzieci w społeczeństwie) to niezależna pod względem politycznym i religijnym organizacja, która wsłuchuje się w potrzeby dzieci, wspiera je i promuje prawa dzieci i młodzieży w społeczeństwie. Organizacja zapewnia dzieciom i młodzieży bezpieczne, anonimowe i darmowe kanały kontaktu poprzez e-mail, czat lub telefon w celu zasięgnięcia porady. Dzieci i młodzież kontaktujące się z organizacją to osoby narażone na przemoc fizyczną lub psychiczną, lub też takie, które z innych powodów potrzebują wsparcia i pomocy od doświadczonych i empatycznych dorosłych. Bris to szwedzka organizacja pomocy dzieciom, którą Kappahl wspiera poprzez kampanię Dobry taki, jaki jestem.
Przeczytaj więcej o Bris tutaj.

Kors på Halsen (Norwegia) to norweski odpowiednik organizacji BRIS. Organizacja ta zapewnia dzieciom i młodzieży darmową i anonimową pomoc 200 wolontariuszy z wykształceniem kierunkowym, którzy doradzają w małych i dużych problemach. Organizacja wsłuchuje się w potrzeby młodych, wspiera ich i daje nadzieję, uzupełniając pomoc oferowaną w takich sytuacjach przez sektor publiczny. Kors på Halsen to norweska organizacja pomocy dzieciom, którą Kappahl wspiera poprzez kampanię Dobry taki, jaki jestem.
Przeczytaj więcej o Kors på Halsen tutaj.

Mannerheimförbundet (Finlandia) pracuje na rzecz dobra dzieci i ich rodzin, zwiększenia poszanowania praw dzieci oraz uwzględniania perspektywy dziecka podczas podejmowania decyzji publicznych. Mannerheimförbundet to fińska organizacja pomocy dzieciom, którą Kappahl wspiera poprzez kampanię Dobry taki, jaki jestem.
Przeczytaj więcej o Mannerheimförbundet tutaj.

Håll Sverige Rent to fundacja, która pracuje na rzecz ograniczenia ilości śmieci, zwiększenia stopnia odzysku oraz promowania odpowiedzialności jednostki i organizacji za ochronę środowiska, m.in. poprzez edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie ekologii. Håll Sverige Rent to szwedzka organizacja ekologiczna, którą Kappahl wspiera w ramach kampanii One Bag Habit.
Przeczytaj więcej o Håll Sverige Rent tutaj.

Handelens Miljøfond to związek norweskich handlowców, który pracuje na rzecz ograniczenia zużycia toreb plastikowych oraz ilości śmieci. Handelens Miljøfond to norweska organizacja ekologiczna, którą Kappahl wspiera w ramach kampanii One Bag Habit.
Przeczytaj więcej o Handelens Miljøfond tutaj.

Håll Skärgården Ren pracuje na rzecz utrzymania czystości fińskich obszarów morskich, jezior, plaż i szkierów oraz poszukuje rozwiązań umożliwiających ograniczenie negatywnego wpływu ruchu jednostek morskich i działalności portów na środowisko. Håll Skärgården Ren to fińska organizacja ekologiczna, którą Kappahl wspiera w ramach kampanii One Bag Habit.
Przeczytaj więcej o Håll Skärgården Ren tutaj.

Fundacja Nasza Ziemia skupia swoje wysiłki przede wszystkim wokół edukacji proekologicznej oraz prowadzi wiele projektów mających na celu propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska.Nasza Ziemia to polska organizacja ekologiczna, którą Kappahl wspiera w ramach kampanii One Bag Habit.
Przeczytaj więcej o Nasza Ziemia tutaj.

The Hunger Project to pozarządowa organizacja pracująca na rzecz wyeliminowania głodu i biedy na świecie. Skupiając się głównie na pomocy kobietom, organizacja ta szkoli ludzi i pomaga im w samorozwoju oraz uniknięciu głodu. Celem jest wsparcie ludzi w procesie samodzielnego zapewnienia sobie utrzymania oraz dotarcia do punktu, w którym pomoc organizacji nie jest już potrzebna.
Przeczytaj więcej o The Hunger Project tutaj.

TCM Bangladesh to prywatna organizacja walcząca o prawa dzieci i kobiet w Bangladeszu. Codzienną działalność TCM prowadzi na terenie centrum edukacyjnego w Dhace, które jest finansowane przez Kappahl. W centrum edukacyjnym kobiety zdobywają wykształcenie umożliwiające im pracę w przemyśle tekstylnym, co przekłada się na możliwość utrzymania siebie i swojej rodziny. 
Przeczytaj więcej o TCM Bangladesh tutaj.

Göteborgs Stadsmission (Religijna misja miejska) pomaga osobom potrzebującym na terenie Göteborga i okolic. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę inicjatywom wolontariuszy ta pozarządowa organizacja prowadzi szereg działań wspierających ludzi żyjących w trudnych warunkach.

Przeczytaj więcej o Göteborgs Stadsmission tutaj.

Majblomman to organizacja pomocowa, która od przeszło 100 lat podejmuje różne działania dla dobra dzieci, między innymi poprzez lobbowanie na rzecz interpretowania przepisów prawa z perspektywy dobra dziecka. Dzieci, które sprzedają przypinki z kwiatkiem organizacji (po szwedzku: majblomma), mogą zatrzymać część uzyskanego w ten sposób dochodu, co wzmacnia ich przedsiębiorczość.
Przeczytaj więcej o Majblomman tutaj.

Erikshjälpen to organizacja, która poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży na całym świecie dostępu do edukacji, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa chce dać im lepszą przyszłość. Organizacja prowadzi różnorodną działalność, między innymi sklepy second-hand, projekty oraz pomoc materialną.
Przeczytaj więcej o Erikshjälpen tutaj.

Tidningen Faktum to założona w 2001 roku gazeta sprzedawana przez osoby bezdomne. Osoby, które sprzedają gazetę, robią to dla zarobku, ale także, aby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, zaplanować dzień, mieć rutynowe zajęcia oraz funkcjonować w społeczeństwie. Gazeta Faktum uczestniczyła między innymi w organizacji Gali Faktum oraz mistrzostw świata w piłce nożnej dla bezdomnych w Göteborgu.
Przeczytaj więcej o Tidningen Faktum tutaj.

 

Inne organizacje, w których aktywnie działamy:

Ethical Trading Initiative (ETI) to wiodący sojusz przedsiębiorstw, związków handlowych i pozarządowych organizacji, które pracują na rzecz praw pracowników. Kappahl jest członkiem tej organizacji od 2016 roku. Stosujemy się do wytycznych ETI i współpracujemy w sieci sojuszu, aby wspólnie radzić sobie z problemami w łańcuchu produkcyjnym, takimi jak na przykład dialog społeczny, prawo do rozmów zbiorowych i prawa migrantów do pracy.
Przeczytaj więcej o Ethical Trading Initiative (ETI) tutaj.

Textile Exchange to globalna organizacja non-profit, która działa na rzecz zmian w przemyśle tekstylnym dotyczących włókien, etyki pracy, standardów oraz odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Wyszukują i dzielą się najlepszymi praktykami w zakresie rolnictwa, materiałów, przetwarzania, możliwości śledzenia oraz okresu użytkowania z myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu przemysłu tekstylnego na środowisko i człowieka. Kappahl jest członkiem tej organizacji od 2018 roku i stosuje standardy Textile Exchange w procesie produkcji.
Przeczytaj więcej o Textile Exchange tutaj.

Stica, Swedish Textile Initiative for Climate Action, to organizacja utworzona przez nas wspólnie z Peak Performance, H&M, Sustainable Fashion Academy i Elco w 2018 roku. Wszystkie szwedzkie organizacje tekstylne i odzieżowe mogą zostać członkiem Stica, pod warunkiem że zobowiążą się do ograniczenia swoich emisji zgodnie z porozumieniem paryskim (wzrost temperatury o maks. 1,5 stopnia). Stica ma być tzw. „action learning network”, której członkowie współpracują w celu dzielenia się wiedzą i wdrażania rozwiązań, które przyczyniają się do ekologicznych zmian. Kappahl przygotował plan działania wskazujący na sposób, w jaki do 2030 roku zamierzamy zmniejszyć o połowę szkodliwe emisje pochodzące z naszej działalności. Nasze postępy można śledzić w corocznych raportach na temat zrównoważonego rozwoju.
Przeczytaj więcej o Stica tutaj.

SAC, Sustainable Apparel Coalition, to organizacja, która działa na rzecz zrównoważonego przemysłu odzieżowego. Higg Index to seria narzędzi organizacji SAC, które umożliwiają mierzenie i ocenę efektywności zrównoważonego rozwoju dla dostawców i produktów oraz przyczyniają się do długofalowych, zrównoważonych ulepszeń dla pracowników fabryk, lokalnych społeczności i środowiska. Dzięki wspólnym metodom pracy i procesom branża zyska transparentność, której wymaga coraz większa liczba konsumentów. Przystąpiliśmy do SAC w 2018 roku.
Przeczytaj więcej o SAC tutaj.

Better Cotton Kappahl jest dumnym członkiem inicjatywy Better Cotton. Bawełna z oznaczeniem Better Cotton jest pozyskiwana w łańcuchu modelu opartym na bilansie masy (Mass Balance). Oznacza to, że bawełny Better Cotton w produkcie końcowym nie można fizycznie zidentyfikować, ale plantatorzy zrzeszeni w ramach inicjatywy Better Cotton korzystają z popytu na tę bawełnę, dostarczając ją w ilościach, które my potrzebujemy. Kappahl postawił sobie za cel przejście w 30% na bawełnę Better Cotton do 2025 roku.

Misją inicjatywy Better Cotton jest wsparcie plantatorów bawełny i umożliwienie im rozwoju przy jednoczesnej ochronie i regeneracji środowiska naturalnego. Inicjatywa Better Cotton szkoli plantatorów w zakresie wydajnego stosowania wody, ochrony stanu gleby oraz środowiska naturalnego, zmniejszenia użycia najbardziej szkodliwych substancji chemicznych i szanowania praw pracowników oraz troski o ich dobrostan.

Więcej informacji na temat Better Cotton znajdziesz tutaj: https://bettercotton.org/)

Canopy to organizacja współpracująca z wieloma markami na całym świecie w celu ochrony globalnych zasobów leśnych, flory i fauny oraz klimatu. Celem jest stworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw wiskozy i innych tekstyliów pochodzenia leśnego oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów środowiskowych. Kappahl jest członkiem tej organizacji od 2016 roku i aktywnie działa na rzecz stosowania włókien wiskozowych pochodzących z lasów hodowanych w sposób zrównoważony.
Przeczytaj więcej o Canopy tutaj.

Organic Cotton Accelerator (OCA) zrzesza podmioty skupiające się na ekologicznym rozwoju sektora bawełny, który będzie korzystny dla wszystkich interesariuszy, od plantatorów po konsumenta.Organizacja pracuje na rzecz zwiększenia przejrzystości działań, wprowadzenia metod pomiaru wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz nowych sposobów prowadzenia upraw i zakupów. Kappahl należy do tej organizacji od 2016.
Przeczytaj więcej o Organic Cotton Accelerator tutaj.

International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry to otwarty projekt uruchomiony w celu zagwarantowania bezpieczniejszego środowiska pracy dla milionów pracowników branży tekstylnej w Bangladeszu i w przyszłości w innych krajach również. Kappahl należy do tego ruchu od 2013 roku wraz z przeszło 200 podmiotami z branży odzieżowej na całym świecie, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracowniczymi. 
Więcej informacji na temat International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry tutaj.

The Chemical Group at RISE to sieć rozwoju wiedzy zapewniająca wytyczne dotyczące ograniczeń w stosowaniu chemikaliów i inne strategie. Eksperci interpretują przepisy prawa i inne trudno sformułowane informacje w prosty do zrozumienia sposób, tak aby można było wykorzystać je w codziennej działalności związanej z użyciem chemikaliów. Członkostwo w tej organizacji powoduje, że jesteśmy lepiej przygotowani do komunikowania naszych wysokich wymagań dotyczących stosowania chemikaliów przez poddostawców oraz do odpowiadania na pytania oraz wymagania stawiane nam przez konsumentów i media.
Przeczytaj więcej o The Chemical Group at RISE tutaj.

 

 

Przepisy, których przestrzegamy:

United Nations Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs)
Od 2016 roku Kappahl opiera swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na Agendzie 2030 ONZ oraz jej 17 celach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Celem jest nakłonienie krajów na całym świecie do walki z biedą, do chronienia planety i zapewnienia dobrostanu wszystkim ludziom stanowiącym część nowego planu zrównoważonego rozwoju. Będąc globalnym przedsiębiorstwem w sektorze prywatnym, Kappahl pracuje na rzecz realizacji powyższych celów.
Przeczytaj więcej tutaj.

MOP – Deklaracja Podstawowych Zasad i Praw w Pracy
Nasz kodeks postępowania bazuje na deklaracji podstawowych zasad i praw w pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zakłada promowanie praw pracowników, oferowanie dobrych możliwości zatrudnienia, zwiększenie ochrony socjalnej i wzmacnianie dialogu na tematy pracownicze. Prawa te są uniwersalne i dotyczą ludzi na całym świecie bez względu na sytuację ekonomiczną w ich kraju. Deklaracja podkreśla fakt, że wzrost ekonomiczny nie wystarcza, aby zapewnić równość i postęp społeczny. Kappahl zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka zawartych w naszej Polityce Praw Człowieka.
Przeczytaj więcej tutaj.

Global Reporting Initiative (GRI)
GRI to międzynarodowa organizacja pomagająca przedsiębiorstwom, rządom i organizacjom zrozumieć wpływ przedsiębiorstw na krytyczne kwestie zrównoważonego rozwoju, np. zmiany klimatyczne i prawa człowieka, a także o nich mówić. Raz w roku Kappahl sporządza raport w sprawie zrównoważonego rozwoju, kierując się podstawowymi zasadami GRI.
Przeczytaj więcej tutaj.

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
OECD przygotowała wytyczne dotyczące odpowiedzialnych praktyk, które powinny być stosowane przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. Kappahl stosuje się do tych wytycznych i podejmuje działania w celu zidentyfikowania i zapobiegania negatywnym skutkom działania przedsiębiorstwa wielonarodowego w całej swojej działalności.
Przeczytaj więcej tutaj.

Transparency Pledge to organizacja zrzeszająca wiele dużych organizacji światowych (Human Rights Watch, IndustryAll, Clean Clothes Campaign itd.), która działa na rzecz promowania transparentności łańcucha dostawców w branży odzieżowej. Kappahl już od 2013 roku publikuje listę swoich dostawców na stronie internetowej i opracowuje szereg rozwiązań zwiększających przejrzystość swoich działań.  Aby wywiązać się z naszego zobowiązania w tym zakresie, jesienią 2019 roku przystąpiliśmy do Transparency Pledge i stosujemy się do ich wymagań w zakresie transparentności łańcucha dostawców.
Więcej informacji na temat Transparency Pledge znajduje się na ich stronie.