Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju ma na celu doprowadzenie nas do zrównoważonego modelu biznesowego i dotyczy całej naszej organizacji. Naszym celem jest, aby wszystko, co robimy, odbywało się w sposób zrównoważony.

Mamy naszą obietnicę zrównoważonego rozwoju: oferować odpowiedzialną modę, która jest odpowiednia dla Ciebie i dla otaczającego nas świata. Dla nas to jednak żadna nowość. Pod wieloma względami angażujemy się w branie odpowiedzialności od momentu narodzin Kappahl w 1953 roku. Nasza pierwsza kolekcja organiczna pojawiła się w 1993 roku i byliśmy pierwszą siecią odzieżową na świecie, która uzyskała certyfikat środowiskowy. Nasz udział odzieży wykonanej z certyfikowanych i/lub preferowanych materiałów stale rośnie i pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju na każdym poziomie naszej działalności.

 

Zrównoważony rozwój dla nas

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas, że chcemy dbać zarówno o Twoją garderobę, jak i o otaczający nas świat. Odpowiedzialna moda uwzględnia nie tylko Ciebie jako użytkownika odzieży, ale także cały łańcuch od produkcji po recykling. Dla nas wszystko jest połączone.

Nasze ubrania są stworzone tak, abyś czuł się dobrze i aby stały się one ulubionymi elementami Twojej garderoby. Ale czujesz się w nich dobrze, ponieważ wiesz, że są produkowane z troską – bez uszczerbku dla jakości i wzornictwa. To ważne zadanie i razem możemy coś zmienić. Bierzemy odpowiedzialność za to, aby nasze produkty były jak najbardziej zrównoważone. A Ty możesz pomóc, dbając o swoje ubrania i przekazując je dalej, gdy już ich nie potrzebujesz.

Strategia zrównoważonego rozwoju Kappahl

Zrównoważony rozwój zmienia i rewolucjonizuje całą branżę modową i wymaga innowacyjnych modeli biznesowych i progresywnego podejścia do transformacji. Jak osiąga to Kappahl? Poprzez szczegółową strategię zrównoważonego rozwoju przyjętą przez całą naszą organizację i wspieraną przez wszystkich naszych pracowników.

Nasza strategia opiera się na naszym wieloletnim doświadczeniu i dogłębnym wglądzie w modę oraz jej wpływ na ludzi i środowisko, popartych aktualnymi dowodami naukowymi, teorią leżącą u podstaw granic planetarnych oraz Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Nasza strategia zrównowazonego rozwoju jest częścią ogólnej strategii i business planu Kappahl. Skupia się na czterech obszarach, które uwzględniają szereg założeń i mierzalnych celów.Projektowanie odzieży z myślą o bardziej odpowiedzialnej modzie

Założenia:

 • a. Projektowanie produktów i kolekcji w sposób wywierający mniejszy wpływ na środowisko 
 • b. Dokończenie procesu przejścia na bardziej odpowiedzialne procesy produkcji
 • c. Dokończenie procesu przejścia przejście na certyfikowane i/lub preferowane materiały
 • d. Projektowanie zgodne z zasadami obiegu cyrkularnego


Niektóre nasze cele:

 • 100% certyfikowanej bawełny do 2020 r.√
 • 100% naszego denimu wykonanego z certyfikowanych materiałów do 2020 r.√
 • 25% wszystkich włókien sztucznych będzie pochodzić z odzysku do 2022 r.
 • 100% certyfikowanych i/lub preferowanych materiałów do 2025 r.
 • 50% naszych produktów będzie nadawało się do przetworzenia do 2025 r.
 • 100% procesów produkcyjnych będzie bardziej zrównoważonych do 2030 r.

 

Praca na rzecz bardziej odpowiedzialnego łańcucha produkcji

Założenia:

 • a. Współpraca z odpowiedzialnymi partnerami
 • b. Wybudowanie bardziej odpowiedzialnej sieci logistycznej
 • c. Wspieranie społeczności w miejscach prowadzenia naszej działalności


Niektóre nasze cele:

 • Wszystkie fabryki, które produkują naszą odzież, będą atestowane pod kątem warunków społecznych.
 • Do 2022 r. przynajmniej 50% naszej odzieży ma być produkowana w fabrykach składających sprawozdanie zgodnie z Indeksem Higg.
 • Zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 50% do 2030 roku.
 • Żadne produkty nie powinny być spalane, ale ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi, pod warunkiem, że są bezpieczne w użyciu.
 • Wszystkie kobiety w naszym centrum szkoleniowym w Dhace w Bangladeszu otrzymają pracę po ukończeniu szkolenia.

 

 

Rozwijanie sklepów i organizacji w duchu odpowiedzialnej mody

Założenia:

 • a. Rozwijanie bardziej odpowiedzialnych koncepcji sklepów
 • b. Praca na rzecz różnorodności i równouprawnienia
 • c. Szkolenie i wspieranie wszystkich pracowników w zakresie odpowiedzialnej mody


Niektóre nasze cele:

 • 100% energii, którą kupujemy, będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych do 2020 r.
 • 100% certyfikowanych materiałów do 2022 r.
 • O 20% zoptymalizujemy zużycie energii w latach od 2017 do 2025 r.
 • 100% naszych opakowań będzie cyrkularnych do 2030 r.
 • W badaniach konsumenckich nasi klienci będą potwierdzać, że nasze działania reklamowe promują różnorodność i równouprawnienie.
 • Pracownicy będą czuli, że uczestniczą w pracach Kappahl na rzecz odpowiedzialnej mody.

 

 

Inspirowanie klientów do BARDZIEJ odpowiedzialnych wyborów odzieżowych

Założenia:

 • a. Opracowanie rozwiązań na rzecz bardziej odpowiedzialnego podejścia do odzieży
 • b. Przejrzyste i konsekwentne komunikaty dotyczące odpowiedzialnej mody w naszych materiałach


Niektóre nasze cele:

 • Zebranie w naszych sklepach co najmniej 250 ton zużytych tekstyliów do 2020 r.
 • Ograniczenie o 50% ilości zużywanych toreb foliowych w latach od 2016 do 2020 r.
 • Sporządzanie raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z wytycznymi w Higg Index najpóźniej do 2022 r.√
 • W badaniach konsumenckich nasi klienci będą potwierdzać, że wykazują duże zaufanie wobec naszych działań na rzecz odpowiedzialnej mody.
 • W badaniach konsumenckich nasi klienci będą informować nas, że dzięki Kappahl dokonują wyborów mających mniejszy wpływ na środowisko.

 

Więcej informacji w naszym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju

Chcesz wiedzieć więcej o naszych działaniach dotyczących odpowiedzialnej mody? W naszym raporcie, publikowanym co roku razem ze sprawozdaniem rocznym, przedstawiamy wyniki naszej pracy i nasze sukcesy. Tu znajdziesz nasz Raport na temat zrównoważonego rozwoju.