Dobre i bezpieczne warunki pracy

Lepsze warunki pracy efektem ścisłej współpracy. Nasza odzież jest produkowana głównie w Chinach, Bangladeszu, Indiach i Turcji. Nie mamy swoich fabryk, tylko współpracujemy ze starannie dobranymi dostawcami, co powoduje, że ścisła współpraca z nimi ma wielkie znaczenie. Dlatego dziesiątki pracowników Kappahl aktywnie działa na miejscu w naszych krajach produkcyjnych, dbając aby nasze wymagania dotyczące ochrony środowiska i warunków pracy były przestrzegane.

Podział naszej produkcji na kraje:

  • Bangladesz ok. 43%
  • Chiny ok. 30%
  • Turcja ok. 5%
  • Indie ok. 5%
  • Sri Lanka ok. 2%
  • Bułgaria ok. 0,5%
  • Pakistan ok. 0,5%
  • Rumunia ok. 0,5%

Przypis: Wyłączna produkcja poprzez agentów i importerów. (2022)

 

Stawiamy wymagania naszym dostawcom

Bardzo zależy nam, aby ludzie, którzy pracują u naszych dostawców, mieli dobre warunki pracy, rozsądne godziny pracy oraz wynagrodzenie pokrywające ich podstawowe potrzeby. W jaki sposób dbamy, aby przestrzegano naszych wymagań? I tutaj na scenę wchodzi nasz Sustainability Commitment (wcześniej kodeks postępowania) dla dostawców. To ważny element naszej współpracy z dostawcami, który uwzględnia takie obszary, jak wolność zrzeszania i organizowania się, wynagrodzenia i czas pracy oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. Zagadnienia, których dotyczy, to także całkowity zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci. Poza tym dostawca zobowiązuje się do przestrzegania naszych wymagań w zakresie etyki biznesu oraz korupcji.

Przeprowadzamy kontrole u wszystkich dostawców i przywiązujemy dużą uwagę do regularnych wizyt kontrolnych, podczas których sprawdzamy postęp wprowadzania udoskonaleń w zakresie warunków pracy i zatrudnienia. Jeśli dostrzeżemy potrzebę wprowadzenia udoskonaleń, dostawca będzie zobowiązany sporządzić plan działania, z którego będzie wyraźnie wynikać, jakie środki zamierza wprowadzić.

Tutaj znajdziesz listę naszych obecnych dostawców.

 

 

Wynagrodzenie pokrywające niezbędne potrzeby to złożona kwestia

Wynagrodzenie pokrywające niezbędne potrzeby to jedno z największych wyzwań, z jakimi się borykamy w naszych krajach produkcyjnych. Wysokość wynagrodzenia minimalnego ustalana przez rząd danego kraju nie zawsze jest równa kwocie wynagrodzenia pokrywającego niezbędne potrzeby. Wynagrodzenie pokrywające niezbędne potrzeby to takie, za które można przeżyć, czyli kupić żywność, wodę, opłacić mieszkanie, opiekę zdrowotną, edukację, kupić odzież, zapłacić za transport oraz opiekę nad dziećmi. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym a takim, które pokrywa niezbędne potrzeby, może być bardzo duża.

 

 

Wiele podmiotów ma wpływ

Chociaż wiemy, że wynagrodzenia w naszych krajach produkcyjnych rzeczywiście rosną, wiemy również, że poziom, od którego zaczęły rosnąć, jest bardzo niski i proces ten przebiega powoli.

Dlaczego to takie trudne? Dlaczego nie można po prostu podnieść wynagrodzeń?

Niestety to nie taka prosta sprawa. Producenci tekstyliów to tylko jeden element tej złożonej sytuacji. Kwestia wynagrodzeń związana jest z trudnościami społecznymi w krajach produkcyjnych.

Na przykład w Bangladeszu kwestia wynagrodzeń jest ściśle powiązana z dialogiem społecznym i działalnością związków zawodowych w tym kraju. Aby osiągnąć długoterminową, trwałą zmianę rząd, pracodawcy i pracownicy muszą wspólnie wziąć udział w procesie, który bazuje na współpracy i negocjacjach zbiorowych. Dopiero wtedy można dalej podnosić wynagrodzenia i dążyć do poziomu pensji wystarczającej na podstawowe potrzeby.

Odpowiedzialność Kappahl jako nabywcy w takim kraju wiąże się z obowiązkiem uczestniczenia w takim rozwoju i naciskania na jego przyspieszenie. Robimy to częściowo poprzez wybór dostawców, z którymi można współpracować w tym zakresie, a także poprzez poszerzanie współpracy w ramach całej branży. Kwestia wynagrodzenia pokrywającego podstawowe potrzeby wymaga długoterminowych działań i konsekwentnych nacisków.