Włączanie i różnorodność w Kappahl

W Kappahl postrzegamy różnice pomiędzy nami jako cenny zasób przyczyniający się do rozwoju i kultury naszego przedsiębiorstwa.

Jest nas około 4000 osób pracujących w 10 krajach – pochodzimy z różnych kultur, różnimy się wiekiem, umiejętnościami i stylem ubierania, ale zależy nam na jednakowych możliwościach dla wszystkich.

Każdy, kto pracuje tutaj, powinien mieć takie same możliwości bez względu na tożsamość lub ekspresję płciową, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną czy wiek. Mamy politykę zerowej tolerancji wobec każdego przejawu dyskryminacji, nękania czy zastraszania.

Istniejemy, aby celebrować różnorodność na co dzień

Nasz cel – celebrować różnorodność na co dzień – stanowił naturalny punkt wyjścia dla działalności założonej przez Pera-Olofa Ahla w latach 60. Dostrzegał on wartość budowania dobrej kultury organizacyjnej i osiągnął to, stosując prostą strategię – traktując swoich współpracowników jak kolegów i okazując wszystkim taki sam szacunek. To nasza spuścizna i dążymy do ciągłego rozwoju naszej kultury włączania oraz równości dla wszystkich.

Jak dzisiaj pracujemy nad włączaniem i różnorodnością

Dzięki naszym wartościom – Inclusive, Courageous i Joyful – pozwalamy Ci być sobą. Pozwól nam skorzystać z Twojej unikalności, Kappahl – A place to belong.

  • Włączanie to obowiązek nas wszystkich. Szkolimy wszystkich pracowników i organizujemy warsztaty poświęcone kwestiom włączania i różnorodności.
  • Jako kierownik w Kappahl weźmiesz udział w szkoleniu, podczas którego dowiesz się, jak być włączającym przywódcą.
  • Wierzymy w ciągły dialog i kulturę informacji zwrotnej.
  • Mamy jasne cele przyświecające naszej pracy na rzecz włączania i różnorodności.
  • Współpracujemy z organizacją „Mitt Liv” (My Life), która jest naszym głównym partnerem w działaniach na rzecz włączania i różnorodności na rynku pracy.

„Pracuję w Kappahl, ponieważ uwielbiam modę. Moda może odzwierciedlać osobowość, dlatego chciałam być częścią tej branży – czuję, że w Kappahl mogę być sobą”. Kulsum, zajmująca się sprzedażą w Kappahl

Kontakt z nami

Zachęcamy do kontaktu z nami! Tutaj znajdziesz dane kontaktowe Kappahl.