Hyvät ja turvalliset työolosuhteet

Läheinen yhteistyö johtaa parempiin työoloihin. Vaatteitamme valmistetaan pääasiassa Kiinassa, Bangladeshissa, Intiassa ja Turkissa. Meillä ei ole omia tehtaita, vaan työskentelemme huolella valittujen tavarantoimittajien kanssa. Tämä tarkoittaa, että tiivis yhteistyö on erityisen tärkeää. Siksi tuotantomaissamme toimii aktiivisesti kymmenkunta Kappahl-työntekijää, joiden tehtävänä on varmistaa, että ympäristöön ja työolosuhteisiin liittyviä vaatimuksiamme noudatetaan.

Näin tuotantomme jakaantuu:

  • Bangladesh n. 43 %
  • Kiina n. 30 %
  • Turkki n. 5 %
  • Intia n. 5 %
  • Sri Lanka n. 2 %
  • Bulgaria n. 0,5 %
  • Pakistan n. 0,5 %
  • Romania n. 0,5 %

Huomaa: Luvut eivät sisällä agenttiemme ja maahantuojiemme tuotantoa. 

 

Asetamme vaatimuksia toimittajillemme

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että tavarantoimittajillamme työskentelevillä on hyvät työolot, kohtuulliset työajat ja palkka, joka kattaa enemmän kuin perustarpeet. Kuinka voimme varmistaa, että vaatimuksia noudatetaan? Tässä astuu kuvaan toimittajillemme tarkoitettu Sustainability Commitment -ohjeisto (aiemmin eettinen ohjeisto). Se on tärkeä osa yhteistyötämme toimittajien kanssa. Ohjeisto kattaa esimerkiksi kokoontumis- ja järjestäytymisvapauteen, palkkaukseen ja työaikoihin sekä työpaikan turvallisuuteen liittyviä asioita. Meillä on myös nollatoleranssi pakkotyövoiman ja lapsityövoiman käytölle. Lisäksi toimittajat sitoutuvat noudattamaan liiketoimintaetiikkaan ja korruptioon liittyviä vaatimuksiamme.

Teemme tarkastuksia toimittajiemme tiloihin ja keskitymme erityisesti seurantakäynteihin työsuhteisiin liittyen asioiden ja työolosuhteiden parantamiseksi. Jos näemme tarvetta parannuksiin, toimittajan on laadittava toimintasuunnitelma, josta selviää, milloin toimenpiteisiin ryhdytään.

Tässä on lista tämänhetkisistä toimittajistamme.

 

 

Elämiseen riittävä palkka on monimutkainen kysymys

Elämiseen riittävä palkka on yksi suurimmista haasteista tuotantomaissamme. Kunkin maan lainsäädännössä määritettävä minimipalkka ei aina tarkoita elämiseen riittävää palkkaa eli palkkaa, joka kattaa perustarpeet, kuten elintarvikkeet, veden, asumisen, terveydenhoidon, koulutuksen, vaatteet, kuljetukset ja lastenhoidon. Ero minimipalkan ja elämiseen riittävän palkan välillä voi olla suuri.

 

 

Monet tekijät vaikuttavat

Vaikka tiedämme, että palkkataso nousee tuotantomaissamme, niin tiedämme myös, että lähtötaso on matala ja kehitys hidasta.

Mikä siinä sitten on niin vaikeaa – eikö palkkoja voisi vain nostaa?

Valitettavasti vastaus on ei. Tekstiilintuottajat ovat yksi monista tilanteeseen vaikuttavista toimijoista. Palkkaan liittyvät kysymykset ovat tuotantomaissa sosiaalisten vaatimusten keskiössä.

Esimerkiksi Bangladeshissa palkka-asiat liittyvät läheisesti sekä sosiaaliseen vuoropuheluun että ammattiyhdistystoimintaan. Pitkän aikavälin kestävän muutoksen aikaansaamiseksi hallituksen, työnantajien ja työntekijöiden on löydettävä yhteinen prosessi, joka perustuu yhteistyöhön ja työehtosopimusneuvotteluihin. Näin palkkatasoja voidaan nostaa ja saavuttaa elämiseen riittävä taso.

Ostajana Kappahlin vastuulla on vaikuttaa siihen, että kehitys menee eteenpäin ja kiihtyy. Teemme tämän osittain valitsemalla ne toimittajat, joiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä asiassa, mutta myös laaja-alaisella yhteistyöllä. Kysymys elämiseen riittävistä palkoista vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä.