Yhteistyö vie eteenpäin

Vastuullisessa muodissa huomiota kiinnitetään koko ketjuun aina valmistuksesta kierrätykseen. Yksi toimintamme eduista on, että voimme sen avulla edistää yhteiskunnallista kehitystä. Toimimme yhdessä alan kollegoidemme kanssa, sillä tiedämme yhteistyön olevan keino päästä eteenpäin.

Omien aloitteidemme lisäksi tuemme aktiivisesti monia organisaatioita, jotka työskentelevät tekstiiliteollisuuden kestävän kehityksen puolesta sekä alan työntekijöiden hyväksi. Tuemme myös puhtaamman luonnon hyväksi työskenteleviä organisaatioita sekä useita organisaatioita, jotka puolustavat heikossa asemassa olevia ihmisiä ja lasten oikeuksia sekä Suomessa että ympäri maailmaa.
Yhdessä olemme vahvempia!

 

 

Kappahl Responsible Actions

Kappahl Responsible Actions kokoaa yhteen pyrkimyksemme edistää pitkän aikavälin kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Meillä on esimerkiksi heikossa asemassa olevien naisten koulutuskeskus Bangladeshissa ja työskentelemme aktiivisesti kestävämmän puuvillanviljelyn edistämiseksi.

Responsible Actions -toimintaan saatavat varat tulevat Kappahlin toiminnan eri osa-alueilta ja monissa niistä asiakkaiden panos on ratkaisevan tärkeässä osassa. Yksi esimerkki on One Bag Habit -aloite, jossa jokainen kerätty euro menee kestävän kehityksen hankkeisiin maissa, joissa toimimme. Myös Hyvä sellaisena kuin olen -kampanjassa asiakkaiden panos on tärkeä.

Kestävyysraporttimme voit lukea lisää siitä, kuinka paljon rahaa kerättiin viime vuonna ja miten sitä käytetään.

 

 

Toiminnassa tuetaan seuraavia organisaatioita:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto pyrkii edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia, parantamaan lasten oikeuksien kunnioittamista ja tekemään lapsen näkökulmaa näkyväksi julkisessa päätöksenteossa. Organisaatio tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen, anonyymin ja ilmaisen mahdollisuuden ottaa yhteyttä puhelimitse, chatissa tai nettikirjeellä ja jutella mistä tahansa vaitiolovelvollisen, vapaaehtoisen aikuisen kanssa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on suomalainen lastensuojelujärjestö, jota Kappahl tukee Hyvä sellaisena kuin olen -kampanjassa.
Lue lisää täällä.

Barnens rätt i samhället (Bris) on ruotsalainen poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton lasten oikeuksien järjestö, joka tarkkailee, tukee ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia yhteiskunnassa. Organisaatio tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen, anonyymin ja ilmaisen mahdollisuuden ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse, chat-palvelun kautta tai puhelimitse. Palvelu on tarkoitettu niille, jotka ovat joutuneet kokemaan fyysistä tai henkistä pahoinpitelyä tai jotka muusta syystä tarvitsevat tukea ja neuvoja osaavilta ja empaattisilta aikuisilta. Bris on ruotsalainen lastensuojelujärjestö, jota Kappahl tukee Hyvä sellaisena kuin olen -kampanjassa.
Lue lisää täällä.

Kors på Halsen on norjalainen vastine Bris-järjestölle. Sieltä lapset ja nuoret saavat ilmaista ja anonyymiä tukea suuriin ja pieniin huoliinsa 200 vapaaehtoiselta ja perusteellisesti koulutetulta aikuiselta. Organisaatio täydentää julkisen sektorin palveluita kuuntelemalla, tukemalla ja antamalla toivoa. Kors på Halsen on norjalainen lastensuojelujärjestö, jota Kappahl tukee Hyvä sellaisena kuin olen -kampanjassa.
Lue lisää täällä.

Empowering Children Foundation on puolalainen, vuonna 1991 perustettu säätiö. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsia ja lasten oikeuksia ja organisaation palveluihin kuuluu muun muassa kansallinen tukilinja lapsille ja nuorille. Empowering Children Foundation on puolalainen lastensuojelujärjestö, jota Kappahl tukee Hyvä sellaisena kuin olen -kampanjassa.
Lue lisää täällä.

Pidä Saaristo Siistinä ry pyrkii pitämään Suomen merialueet, sisävedet, rannat ja saariston puhtaina ja etsii ratkaisuja veneilyn, vesillä liikkumisen ja satamatoiminnan ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Pidä Saaristo siistinä on suomalainen ympäristöjärjestö, jota Kappahl tukee One Bag Habit -aloitteessa.
Lue lisää täällä.

Håll Sverige Rent on ruotsalainen säätiö, joka työskentelee luonnon roskaamista vastaan, kierrätyksen puolesta sekä yksilöiden ja organisaatioiden ympäristövastuun edistämiseksi esimerkiksi kouluttamalla lapsia ja nuoria ympäristöasioissa. Håll Sverige Rent on ruotsalainen ympäristöorganisaatio, jota Kappahl tukee One Bag Habit -aloitteessa.
Lue lisää täällä.

Handelens Miljøfond on norjalaisten kauppiaiden yhdistys, joka työskentelee vähentääkseen muovikassien käyttöä ja roskaantumista. Handelens Miljøfond on norjalainen ympäristöjärjestö, jota Kappahl tukee One Bag Habit -aloitteessa.
Lue lisää täällä.

Nasza Ziemia(Oma maapallomme) on puolalainen ympäristöjärjestö, joka keskittyy ensisijaisesti ympäristökasvatukseen. Organisaatiolla on useita hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta ympäristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä. Nasza Ziemia on puolalainen ympäristöjärjestö, jota Kappahl tukee One Bag Habit -aloitteessa.
Lue lisää täällä.

The Hunger Project eli Nälkäprojekti on kansalaisjärjestö, joka pyrkii poistamaan maailmasta nälän ja köyhyyden. Erityisesti naisiin keskittyvässä toiminnassa tarjotaan koulutusta ja pyritään voimaannuttamaan ja kehittämään ihmisiä, jotta he itse pystyvät voittamaan nälän ja köyhyyden. Tavoitteena on autettavien ihmisten riippumattomuus ja tilanne, jossa Nälkäprojektia ei enää tarvita.
Lue lisää täällä.

TCM Bangladesh on lasten ja naisten oikeuksia Bangladeshissa tukeva kansalaisjärjestö. TCM ylläpitää Dhakassa sijaitsevan ja Kappahlin rahoittaman valmennuskeskuksen päivittäistä toimintaa. Keskuksessa tarjotaan koulutusta köyhille naisille, jotta he saisivat töitä tekstiiliteollisuudesta ja voisivat elättää itsensä ja perheensä. 
Lue lisää täällä.

Göteborgs Stadsmission tukee apua tarvitsevia ihmisiä Göteborgin alueella Ruotsissa. Laajan vapaaehtoistyön ansiosta kansalaisjärjestö pystyy tarjoamaan monenlaista toimintaa sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien auttamiseksi.
Lue lisää täällä.

Majblomman on ruotsalainen tukiorganisaatio, joka on yli sadan vuoden ajan työskennellyt erilaisten lasten oikeuksia tukevien toimintojen parissa. Se on muun muassa auttanut poliitikkoja tulkitsemaan lakeja lasten näkökulmasta. Majblomman-merkkejä myyvät lapset saavat pitää itse osan ansioistaan, mikä vahvistaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.
Lue lisää täällä.

Erikshjälpen on ruotsalainen organisaatio, joka haluaa tarjota lapsille ja nuorille kaikkialla maailmassa mahdollisuuden unelmoida tulevaisuudesta opetusta, terveyttä ja turvallisuutta koskevien aloitteiden avulla. Toiminta jakautuu useisiin haaroihin, kuten kirpputoreihin, projektitoimintaan ja aineelliseen apuun.
Lue lisää täällä.

Tidningen Faktum on ruotsalainen lehti, joka perustettiin vuonna 2001 ja jota myyvät kodittomat. Työ tarjoaa mahdollisuuden ansaita rahaa, mutta myös tilaisuuden ottaa vastuuta, suunnitella arkea sekä luoda rutiineja ja sosiaalisia kontakteja. Faktum on myös järjestänyt Faktumgalan-juhlan ja Göteborgin asunnottomien jalkapallon MM-kilpailut.
Lue lisää täällä.

 

Muita organisaatioita, joissa toimimme aktiivisena jäsenenä:

Ethical Trading Initiative (ETI) on yritysten, ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen johtava liittoutuma, joka työskentelee työntekijöiden oikeuksien puolesta. Kappahl on ollut jäsen vuodesta 2016 lähtien. Noudatamme ETI:n ohjeita ja teemme yhteistyötä liittoutuman verkoston puitteissa, jotta voimme yhdessä vastata tuotantoketjun haasteisiin, kuten työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun, työehtosopimusneuvotteluihin ja siirtotyöläisten oikeuksiin.
Lue lisää täällä.

Textile Exchange on maailmanlaajuinen aatteellinen organisaatio, joka tekee työtä tekstiiliteollisuuden kehittämiseksi kuituihin, integriteettiin ja standardeihin sekä vastuullisiin toimitusketjuihin liittyen. Tavoitteena on tunnistaa ja jakaa parhaita käytäntöjä viljelystä, materiaaleista, käsittelytavoista, jäljitettävyydestä ja tuotteiden elinkaaresta ja vähentää tällä tavalla tekstiiliteollisuuden kielteisiä vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Kappahl on ollut organisaation jäsen vuodesta 2018 lähtien ja noudattaa Textile Exchangen standardeja tuotekehityksessään.
Lue lisää täällä.

Vuonna 2018 Peak Performance, H&M, Sustainable Fashion Academy, Elco ja Kappahl lanseerasivat yhdessä Stica-aloitteen (Swedish Textile Initiative for Climate Action). Kaikki ruotsalaiset tekstiili- ja muotiorganisaatiot voivat liittyä Sticaan sillä ehdolla, että ne sitoutuvat vähentämään ilmastopäästöjään 1,5 asteen tavoitteen ja Pariisin sopimuksen mukaisesti. Stican on tarkoitus olla niin sanottu ”action learning network”, jonka jäsenet tekevät yhteistyötä tiedon jakamiseksi ja sellaisten ratkaisujen toteuttamiseksi, jotka luovat kestäviä muutoksia. Olemme laatinut suunnitelman toimenpiteistä arvoketjumme ilmastopäästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Edistymistämme voi seurata Kappahlin vuosittaisesta kestävyysraportista.
Lue lisää Sticasta täällä.

SAC (Sustainable Apparel Coalition) on muotialan kestävää kehitystä edistävä organisaatio. SAC:n Higg Index -työkalusarjan avulla voidaan mitata ja arvioida toimittajien ja tuotteiden kestävyystasoa sekä toteuttaa kestäviä ratkaisuja, jotka hyödyttävät tehdastyöntekijöitä, paikallisyhteisöjä ja ympäristöä pitkäaikaisesti. Yhtenäiset työtavat ja prosessit edistävät myös alan läpinäkyvyyttä, jota nykykuluttajat vaativat yhä suuremmassa määrin. Liityimme SAC:n jäseneksi vuonna 2018.

Lue lisää täällä.

Better Cotton. Kappahl on Better Cotton -järjestön ylpeä jäsen. Better Cotton hankitaan alkuperäketjun mallin, niin kutsutun ainetasejärjestelmän, mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että Better Cotton ei ole fyysisesti jäljitettävissä lopputuotteisiin, mutta Better Cotton -puuvillanviljelijät hyötyvät Better Cotton -puuvillan kysynnästä hankkimiemme määrien mukaisesti. Kappahl on sitoutunut hankkimaan 30% puuvillastaan Better Cotton -puuvillana vuoteen 2025 mennessä.

Better Cottonin tavoitteena on auttaa puuvillayhteisöjä selviytymään ja menestymään sekä suojella ja huolehtia samalla ympäristöstä. Better Cotton kouluttaa viljelijät käyttämään tehokkaasti vettä, huolehtimaan maaperän terveydestä ja luonnollisesta elinympäristöstä, vähentämään haitallisimpien kemikaalien käyttöä sekä kunnioittamaan työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia.

Lue lisää Better Cottonista täältä: https://bettercotton.org/).

Canopy työskentelee brändien kanssa kaikkialla maailmassa maailman metsien, eliölajien ja ilmaston suojelemiseksi. Tavoitteena on luoda kestäviä toimitusketjuja viskoosille ja muille metsistä saataville tekstiilimateriaaleille ja edistää innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Kappahl liittyi jäseneksi vuonna 2016. Pyrimme hyödyntämään viskoosikuituja kestävästi hoidetuista metsistä.
Lue lisää täällä.

Organic Cotton Accelerator (OCA) kokoaa yhteen toimijoita, jotka keskittyvät luomaan menestyvän, luonnonmukaisen puuvilla-alan, joka hyödyttää kaikkia osapuolia aina viljelijöistä kuluttajiin. Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä kehittää menetelmiä ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten mittaamiseen ja uusia työtapoja viljelyyn ja hankintaan. Kappahl on kuulunut verkostoon vuodesta 2016 saakka.
Lue lisää täällä.

International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry -hanke käynnistettiin nykyistä turvallisemman työympäristön takaamiseksi miljoonille tekstiilityöntekijöille Bangladeshissa ja jatkossa myös muissa maissa. Kappahl on ollut mukana hankkeessa vuodesta 2013, ja mukana on yli 200 muutakin alan yritystä, ammattiyhdistystä ja yhteistyöjärjestöä. 
Lue lisää International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry -hankkeesta täältä.

The Chemical Group at RISE on tietämystä rakentava verkosto, joka tarjoaa ohjeita kemiallisia rajoituksia ja strategioita varten. Asiantuntijat välittävät oikeudellisia vaatimuksia ja muita esteettömiä tietoja helposti ymmärrettävällä tavalla, jotta niitä voidaan käyttää yritysten päivittäisessä työssä kemikaalien parissa. Jäsenyytensä ansiosta Kappahl on paremmin varustautunut viestimään kemikaalien tiukoista käsittelyvaatimuksistaan alihankkijoille, ja vastaamaan sekä kuluttajien että tiedotusvälineiden ongelmiin ja vaatimuksiin.
Lue lisää täällä.

 

Noudatamme sääntöjä:

United Nations Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs)
Kappahlin kestävyystyö on vuodesta 2016 lähtien perustunut YK:n Agenda 2030 -ohjelmaan ja sen kestävän kehityksen 17 tavoitteeseen. Maat ympäri maailmaa ovat hyväksyneet tavoitteet köyhyyden torjumiseksi, planeetan suojelemiseksi ja hyvinvoinnin varmistamiseksi osana uutta kestävän kehityksen suunnitelmaa. Yksityisellä sektorilla toimivana globaalina yrityksenä Kappahl tekee lujasti työtä täyttääkseen tavoitteet.
Lue lisää täällä.

ILO – Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
Käyttäytymisohjeistomme perustuu ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, jotka koskevat oikeuksien edistämistä, hyvien työllistymismahdollisuuksien vaalimista, sosiaalisen suojelun parantamista ja vuoropuhelun vahvistamista työhön liittyvissä kysymyksissä. Nämä oikeudet ovat yleismaailmallisia ja koskevat ihmisiä kaikkialla maailmassa – riippumatta kyseisen maan taloudellisesta tilanteesta. Julkilausumassa korostetaan, että talouskasvu ei riitä varmistamaan tasa-arvoa ja sosiaalista kehitystä. Kappahl sitoutuu kunnioittamaan ihmisoikeuksia ihmisoikeuspolitiikkamme kautta.
Lue lisää täällä.

Global Reporting Initiative (GRI)
GRI on kansainvälinen organisaatio, joka auttaa yrityksiä, hallituksia ja organisaatioita viestimään ja ymmärtämään yritysten vaikutusta kriittisiin kestävyyskysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin. Kappahl raportoi vuosittain kestävyydestä GRI:n ”standards core” -mallin mukaisesti.
Lue lisää täällä.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises
OECD:lla on ohjeita monikansallisten yritysten vastuulliseen liiketoimintaan. Kappahl noudattaa ohjeita ja toimii sen varmistamiseksi, että löydämme ja ehkäisemme kielteisiä vaikutuksia, joita meillä monikansallisena yrityksenä voi olla toiminnassamme ja prosesseissamme.
Lue lisää här.

Transparency Pledge -aloitteen takana on isoja globaaleja järjestöjä (mm. Human Rights Watch, IndustryAll ja Clean Clothes Campaign), jotka pyrkivät edistämään läpinäkyvyyttä vaateteollisuuden toimitusketjuissa. Kappahl on julkaissut sivustollaan luettelon toimittajistaan jo vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi teemme työtä eri ratkaisujen parissa läpinäkyvyyden parantamiseksi entisestään.  Osoittaaksemme sitoumuksemme entistä selvemmin liityimme Transparency Pledge -aloitteeseen syksyllä 2019 ja noudatamme sen vaatimuksia läpinäkyvyydestä toimitusketjussa.
Lue lisää Transparency Pledge -aloitteesta täältä.